NORMATIVA DO DÍA 27 DE OUTUBRO DE 2023

Prazos do BANTEGAL

DOUE 27 DE OUTUBRO

REGLAMENTOS

Productos no agrícolas.- Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753.

BOE 27 DE OUTUBRO (257)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Calendario laboral.- Resolución de 23 de octubre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2024.

DOG 27 DE OUTUBRO (205)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Esgotamento do crédito.- Resolución do 18 de outubro de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento do crédito orzamentario destinado ao financiamento das axudas establecidas na Orde do 9 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2023 (código de procedemento TR802L).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 17 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas destinadas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou a construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando vivo, así como para investimentos en bioseguridade en viveiros acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR406B e MR406C), Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU. (Extracto).

Banco de terras.- Orde do 20 de outubro de 2023 pola que se modifica a Orde do 19 de abril de 2022 pola que se regula a presentación electrónica de solicitudes de arrendamento de predios rústicos incorporados ao Banco de Terras de Galicia no estado de dispoñible en concorrencia (código de procedemento MR711B).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 17 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Leobalde, no concello de Tordoia (A Coruña) (expediente 2022/0156).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Madeira.- Resolución do 9 de outubro de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a convocatoria mediante procedemento aberto con criterio único (prezo) para un alleamento de madeiras na provincia de Ourense.

CMVMC.- Anuncio do 16 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 11 de outubro de 2023 relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñales en man común Pradorramisquedo e mais Devesa da Chanca, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 16 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 9 de outubro de 2023 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Comunal de Veiga de Nostre e Sanguñedo, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Veiga de Nostre e Sanguñedo, no concello de Castrelo do Val.

CMVMC.- Anuncio do 16 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 9 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común de Bemposta e Osoño, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Bemposta e Osoño, no concello de Vilardevós.

BOP A Coruña 27 DE OUTUBRO (206)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para investimento de servizos sociais no ano 2024.

BOP Lugo 27 DE OUTUBRO (247)

POL

Madeira.- Aprobación da Ordenanza Reguladora do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais e polas canteiras e da Ordenanza Fiscal reguladora da taxa do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais e polas canteiras.

BOP Pontevedra 27 DE OUTUBRO (208)

CONSELLO REGULADOR DA DENOMINACIÓN DE ORIXE RÍAS BAIXAS

Baixas.- Resolución do pleno baixas por incumprimento artigo regulamento inactividade de viticultores.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias