NORMATIVA DO DÍA 30 DE OUTUBRO DE 2023

Axudas ás actuacións de rehabilitación e renovación nas áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra.

DOUE 30 DE OUTUBRO

ANUNCIOS

Viño.- Asunto T-107/22: Sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2023 — Adega Ponte da Boga/EUIPO — Viñedos y Bodegas Dominio de Tares (P3 DOMINIO DE TARES) [«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión P3 DOMINIO DE TARES — Marca nacional figurativa anterior P PONTE DA BOGA — Causa de nulidad relativa — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»]

BOE 30 DE OUTUBRO (259)

I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.- Recurso de inconstitucionalidad n.º 6243-2023, contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Convenio.- Resolución de 18 de octubre de 2023, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por la que se publica la segunda Adenda de modificación y prórroga del Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, para la elaboración de un plan integral para aprovechamiento agronómico del regadío del Valle de Lemos.

DOG 30 DE OUTUBRO (206)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.- da Orde do 10 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

Encomendas.- Resolución do 20 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade a varios encargos realizados ao medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) e a súa filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 23 de outubro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 22 de marzo de 2022 pola que se acorda ampliar ata o 30 de xuño de 2025 o prazo para presentar as solicitudes de cualificación provisional e de cualificación definitiva para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito das áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan de vivenda 2018-2021 (códigos de procedemento VI408F, VI408G, VI408L e VI408M), e pola que se regula o procedemento para participar no programa de axudas ás actuacións de rehabilitación e renovación nas áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, se establecen as bases reguladoras das subvencións correspondentes ás citadas áreas de rehabilitación integral e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento VI408O, VI408P e VI408Q). (Extracto).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 18 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Francos, no concello de Guntín (Lugo) (expediente 2022/0185).

Cambio de uso.- Anuncio do 18 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Uriz, no concello de Castroverde (Lugo) (expediente 2023/0022).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Anuncio do 2 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR605A) (Diario Oficial de Galicia número 19, do 27 de xaneiro de 2023).

CMVMC.- Anuncio do 16 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 13 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Campo da Gonza, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Froxais, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 17 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de outubro de 2023 relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñales en man común Campo da Gonza e Devesa da Chanca, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 17 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 17 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común O Lombo, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tabazoa de Hedroso, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 17 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 16 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Os Chaos, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cepedelo, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 17 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 17 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Serra de San Mamede, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Mamede, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 17 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 13 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Dehesa da Chanca, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Penouta, no concello de Viana do Bolo.

BOP Lugo 30 DE OUTUBRO (249)

MONFORTE DE LEMOS

Extracto.- da convocatoria Nº 723296 programa de axudas municipais á creación de empresas do concello de Monforte de Lemos 2023.

BOP Ourense 30 DE OUTUBRO (250)

BARBADÁS

Extracto.- do programa de axudas municipais á creación de empresas do Concello de Barbadás 2023. (Páx. 10)

BOP Pontevedra 30 DE OUTUBRO (209)

ARBO

Incendios.- Aprobación inicial do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais.

COMUNIDADE DE REGANTES DE FRADES (MONDARIZ)

Asemblea.- Convocatoria a Xunta Xeral Ordinaria.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias