NORMATIVA DO DÍA 2 DE NOVEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 2 DE NOVEMBRO (208)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral.- Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2024, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 19 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Cambio de uso de forestal a agrícola, dunha parcela na parroquia de Meis, no concello de Meis (expediente 2023/0052).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 2 de outubro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, do parque eólico Fial das Corzas situado nos concellos de Vilar de Barrio e Laza, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/65).

Instalación eléctrica.- Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 7 de setembro de 2023, polo que se declaran a utilidade pública, en concreto, e a compatibilidade co aproveitamento forestal sobre os terreos do monte de utilidade pública Ruña de Colúns da instalación eléctrica denominada Subestación colectora 30/66 kV e LAT 66 kV A Ruña-Regoelle, nos termos municipais de Mazaricos e Dumbría (A Coruña), promovida por Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U. (expediente IN408A 2018/31).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 19 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 18 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Campo da Gonza, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Quintela de Hedroso, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 19 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 18 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Campo da Gonza, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Hedroso, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 19 de outubro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 18 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Pradorramisquedo e Cabezo Grande, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pradorramisquedo, no concello de Viana do Bolo.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias