NORMATIVA DO DÍA 16 DE NOVEMBRO DE 2023

Lingua azul: Toda Galicia é zona restrinxida fronte ao serotipo 1 do virus da lingua azul e zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 8.

BOE 16 DE NOVEMBRO (274)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.- Resolución de 13 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican los Anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. (Toda Galicia é zona restrinxida fronte ao serotipo 1 do virus da lingua azul e zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 8)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Convenio.- Resolución de 8 de noviembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, para el apoyo al emprendimiento y a la pyme innovadora en el sector agroalimentario y el medio rural mediante el desarrollo de la línea de préstamos participativos Línea Pyme Agro.

Convenio.- Resolución de 8 de noviembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, para el apoyo al emprendimiento y a la pyme innovadora en el sector agroalimentario y el medio rural mediante el desarrollo de la línea de préstamos participativos Línea Agroinnpulso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

DOG 16 DE NOVEMBRO (218)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 3 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Toroña, nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño (Pontevedra) (expediente 2021/0058).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 10 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Serra do Faro ampliación II, sito nos concellos de Rodeiro, Dozón (Pontevedra), San Cristovo de Cea e Piñor (Ourense), promovido por Pena da Costa Eólica, S.L. (expediente IN408A 2020/17).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 3 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se lles comunica ás posibles persoas titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común (expediente 138/78 e oito máis).

BOP A Coruña 16 DE NOVEMBRO (219)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 43125 de data 15 de novembro de 2023, pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENAA, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades de promoción económica, durante o ano 2023.

PADERNE

Incendios.- Aprobación definitiva ampliación plan prevención e defensa contra incendios forestais a vivendas illadas.

BOP Pontevedra 16 DE NOVEMBRO (221)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convenio colectivo.- Acordo comisión paritaria do convenio sector de empresas maioristas de froitas e productos hortícolas de Pontevedra sobre incremento das táboas salariais dos anos 2020-2021-2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias