NORMATIVA DO DÍA 22 DE NOVEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 22 DE NOVEMBRO (279)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Días inhábiles.- Resolución de 16 de noviembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2024.

DOG 22 DE NOVEMBRO (222)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Dependencia.- Orde do 16 de novembro de 2023 pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 9 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Reforma de almacén existente para a ampliación de corte de gando vacún de leite en oitenta e oito prazas no lugar do Aveal, na parroquia de Crecente, no concello da Pastoriza (Lugo) (expediente 2022/0133).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Anuncio do 6 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se lles notifica a varios interesados a solicitude de declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello do Saviñao (expediente IN407A 2022/253-2).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 6 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento do monte Faro, no concello do Páramo (expediente 2_80/1DES_2019).

CMVMC.- Anuncio do 7 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 7 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común de Tamicelas, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tamicelas, O Castro e Naveaus, no concello de Laza.

CMVMC.- Anuncio do 7 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 7 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Comunal de Nocedo do Val ou Monte Carbela, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Nocedo do Val, nos concellos de Castrelo do Val e Laza.

CMVMC.- Anuncio do 9 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 8 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Pedra de Nostre e o monte A Lama, pertencentes á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Rubiais, no concello de Viana do Bolo.

BOP Ourense 22 DE NOVEMBRO (268)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Caza.- Exposición pública do expediente de segregación de terreos pertencentes ao monte veciñal en man común “Albán”, do Tecor societario Rairiz de Veiga OU-10.048. (Páx. 2)

BOP Pontevedra 22 DE NOVEMBRO (225)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Anuncio – De constitución asociación de maioristas de frutas e hortalizas da provincia de Pontevedra.

Anuncio.- De disolución da Asociación Montes Baixos.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias