NORMATIVA DO DÍA 24 DE NOVEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 24 DE NOVEMBRO (281)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenio.- Resolución de 20 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, para el establecimiento de un marco de colaboración para la organización del “IX Foro Nacional de Desarrollo Rural: El Asesoramiento: los sistemas de información y conocimiento agroalimentarios”.

DOG 24 DE NOVEMBRO (224)

III. OUTRAS DISPOSICIÓN

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ampliación do orzamento.- Orde do 16 de novembro de 2023 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 21 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2023 (código de procedemento MR361A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 13 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 132 kV de evacuación do parque eólico Airas, no concello de Mondoñedo (Lugo) (expediente 2020/0283).

Informe ambiental estratéxico.- Anuncio do 17 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións para a implantación de adega e actividades de enoturismo en Santo André de Campo Redondo, no concello de Ribadavia (expediente 2019AAE2396).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Resolución do 2 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se conceden a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Sarria (expediente IN407A 2022/132-2).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 9 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ampliación de Carvelo, Moiras, Portiño de Moiras e Filgueirosa, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Penavaqueira, no concello de Melón.

CMVMC.- Anuncio do 10 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 9 de novembro de 2023 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Coto de Sever, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Sever, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 10 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 9 de novembro de 2023 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Lumieira e Arandeira, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Dradelo, no concello de Viana do Bolo.

BOP Lugo 24 DE NOVEMBRO (270)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Levantamento de actas.- Resolución do 16 de novembro de 2023, do Servizo Provincial de Lugo, pola que se sinala a data para o levantamento de actas dos bens e dereitos afectados polas “Actuacións para restablecer a circulación viaria, cortada polo colapso da LU-651 entre os pp.qq. 17+650 e 18+470” de clave LU/22/071.02, no Concello de Folgoso do Courel.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias