NORMATIVA DO DÍA 27 DE NOVEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 27 DE NOVEMBRO (283)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenio.- Resolución de 21 de noviembre de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Moaña, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convenio.- Resolución de 20 de noviembre de 2023, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2023.

DOG 27 DE NOVEMBRO (225)

III. OUTRAS DISPOSICIÓN

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Ampliación do orzamento.- Orde do 22 de novembro de 2023 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas da Orde do 28 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras do programa Impacto Autónomo e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR890A).

Ampliación do orzamento.- Orde do 22 de novembro de 2023 pola que se amplía o crédito orzamentario existente para a concesión das axudas previstas na Orde do 28 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para apoiar iniciativas de emprendemento e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2023 (código de procedemento TR880A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 10 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Val San Martiño, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilar de Goia, no concello de Viana do Bolo.

CMVMC.- Anuncio do 10 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 10 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Mones e Sampaio, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Mones e Sampaio, no concello de Petín.

Cambio de uso.- Anuncio do 14 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 6 de novembro de 2023 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Francos, do termo municipal de Guntín (Lugo).

Cambio de uso.- Anuncio do 14 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 6 de novembro de 2023 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Uriz, do termo municipal de Castroverde (Lugo).

BOP A Coruña 27 DE NOVEMBRO (226)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 2023/45082 de data 23 de novembro de 2023 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028A/BIS, dirixido ás asociacións, federacións e agrupacións de asociación de cazadores da provincia da Coruña para actividades 2023.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias