NORMATIVA DO DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 28 DE NOVEMBRO (284)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones interprofesionales.- Orden APA/1276/2023, de 19 de noviembre, por la que se reconoce a la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango, como organización interprofesional agroalimentaria.

DOG 28 DE NOVEMBRO (226)

III. OUTRAS DISPOSICIÓN

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Requirimentos de emenda.- Resolución do 20 de novembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades no ano 2023 (código de procedemento SI452A).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Premios.- Resolución do 20 de novembro de 2023 pola que se publica o resultado da décimo cuarta edición dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia (código de procedemento MR709A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 14 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 14 de novembro de 2023, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñales en man común Ferroedo, e o monte Cadaval e Couto da Pena Cabrón, no concello do Barco de Valdeorras.

CMVMC.- Anuncio do 14 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 13 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Biduedo e Fías, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Fiz, no concello da Veiga.

BOP Lugo 28 DE NOVEMBRO (273)

LUGO

Convocatoria.- Bases xerais reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións e persoas xurídico-privadas sen ánimo de lucro, para proxectos destinados a actividades de interese social en materia de promoción da igualdade de xénero (incluída a erradicación das violencias machistas), da integración da muller e da diversidade afectivo-sexual – exercicio económico 2023. (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias