NORMATIVA DO DÍA 11 DE DECEMBRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 11 DE DECEMBRO

REGLAMENTOS

Sanidad vegetal.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2743 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2023, por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 en lo que respecta a determinados vegetales para plantación de Quercus petraea y Quercus robur originarios del Reino Unido y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1213 en lo que respecta a las medidas fitosanitarias para la introducción de esos vegetales para plantación en el territorio de la Unión.

Estadísticas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2745 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2023, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2022/2379 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las estadísticas sobre producción animal.

BOE 11 DE DECEMBRO (295)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Hortalizas.- Orden APA/1322/2023, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se aprueba el Reglamento Técnico de Control de la Producción y Comercialización de Plantones de Hortalizas y Material de Multiplicación de Hortalizas distinto de las semillas.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Subvenciones.- Orden TED/1326/2023, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa “Reto Rural Digital” para proyectos de capacitación digital, y se procede a su convocatoria en el año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

DOG 11 DE DECEMBRO (233)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Igualdade.- Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Convocatoria.- Orde do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D). (Extracto)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións.- Resolución do 30 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo e se convocan axudas para o ano 2023 (código de procedemento MT815A) (Diario Oficial de Galicia número 237, do 15 de decembro de 2022).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 22 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 22 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Carballa Blanca e Couto, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lamalonga, no concello da Veiga.

CMVMC.- Anuncio do 22 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 22 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Candaira, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Hedreira, no concello da Veiga.

CMVMC.- Anuncio do 22 de novembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 22 de novembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Serra do Eixo e Monte Mazaira, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Meixide, no concello da Veiga.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Aldea modelo.- Resolución do 23 de novembro de 2023 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Soutogrande (Vilariño de Conso, Ourense), e a aprobación do seu proxecto de ordenación produtiva.

Aldea modelo.- Resolución do 23 de novembro de 2023 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Ferreiros (Ames, A Coruña), e a aprobación do seu proxecto de ordenación produtiva.

Aldea modelo.- Resolución do 23 de novembro de 2023 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Cortegazas (Avión, Ourense), e a aprobación do seu proxecto de ordenación produtiva.

BOP A Coruña 11 DE DECEMBRO (234)

TOQUES

Madeira.- Aprobación definitiva modificación ordenanza corta de madeira.

Natalidade.- Aprobación definitiva nova ordenanza subvención natalidade.

BOP Lugo 11 DE DECEMBRO (282)

XOVE

Extracto.- Extracto da resolución de alcaldía Nº 2023-1492 de 4 de decembro de 2023 pola que se aproba a convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva e tramitación anticipada das axudas a explotacións gandeiras de gando vacún do concello de Xove para o exercicio 2024.

BOP Ourense 11 DE DECEMBRO (282)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Cesión de inmobles.- Exposición pública do expediente de primeira fase da cesión do uso dos inmobles da DPO situados en Allariz, a favor da Fundación Ramón González Ferreiro, para destinalos a un centro de produción, transformación e innovación agrogandeira. (Páx. 2)

BOP Pontevedra 11 DE DECEMBRO (236)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Embrións bovinos.- Aprobación definitiva do regulamento para a prestación do servizo de venda de embrións bovinos pola Finca Mouriscade e outras prestacións de carácter accesorio.

Selección de participantes.- Bases reguladoras para a selección das persoas participantes nas actividades formativas do proxecto “hub para a loita contra a fenda dixital e a soidade non desexada no medio rural da provincia de Pontevedra”. (A Illa de Arousa, As Neves, Cuntis, Forcarei e Moraña)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias