NORMATIVA DO DÍA 22 DE DECEMBRO DE 2023

Tarifa transporte +65. Plan de rehabilitación de camiños de zonas de concentración ou reestruturación parcelaria. Concesións das axudas da Deputación da Coruña a entidades labregas para actividades.

DOUE 22 DE DECEMBRO

REGLAMENTOS

Extensiones de norma.- Reglamento Delegado (UE) 2023/2896 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/232 en lo que respecta a determinados requisitos de notificación relacionados con la cooperación entre productores.

BOE 22 DE DECEMBRO (305)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ampliación de presupuesto.- Resolución de 20 de diciembre de 2023, de la Entidad Pública Empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., por la que se publica la Resolución de 20 de diciembre de 2023, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, regulado por el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo.

DOG 22 DE DECEMBRO (242)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Transporte público.- Orde do 13 de decembro de 2023 pola que se regula a tarifa específica +65 nos servizos públicos de transporte interurbano de uso xeral da competencia da Xunta de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 11 de decembro de 2023 pola que se regula o Plan de rehabilitación de camiños de zonas de concentración ou reestruturación parcelaria 2023-2024 de mellora de camiños municipais de zonas de concentración ou reestruturación parcelaria rematadas, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR101L). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación fotovoltaica.- Acordo do 27 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación de produción fotovoltaica de enerxía eléctrica e a súa instalación de evacuación nos termos municipais de Ordes, Cerceda e Carral (expediente IN408A 2023/003).

Parques eólicos.- Acordo do 18 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Coto Loureiro, nos concellos da Laracha e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2018/37).

BOP A Coruña 22 DE DECEMBRO (292)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 49315 de data 21 de decembro de 2023 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas, federacións e agrupacións de entidades agrarias, labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2023 (FO028A/2023).

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión complementaria das axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas (PEL-AUTONOM@S/ 2023).

BOP Lugo 22 DE DECEMBRO (292)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Reserva da Biosfera Terras do Miño.- Anuncio inicio exposición pública do plan de xestión da reserva da biosfera Terras do Miño 2024-2034.

Reserva da Biosfera Terras do Miño.- Anuncio relativo ao trámite de participación pública no procedemento para a aprobación do plan de xestión da reserva da biosfera Terras do Miño 2024-2034.

CASTROVERDE

Plásticos.- Aprobación ao Padrón do prezo público da recollida de plásticos correspondente ao ano 2023.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias