NORMATIVA DO DÍA 8 DE XANEIRO DE 2024

Axudas á apicultura.

BOE 8 DE XANEIRO (7)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios.- Resolución de 27 de diciembre de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cedeira, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

DOG 8 DE XANEIRO (5)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para as persoas titulares de terreos cinexéticos ordenados destinadas ao fomento da riqueza e xestión dos recursos cinexéticos, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento MT723A). (Extracto)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2023 pola que se procede á segunda convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva para o financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para o exercicio 2024 (código de procedemento TR301P). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 7 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR506A e MR506B). (Extracto). Prazo: 8 de febreiro.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Pequecho e a súa infraestrutura de evacuación, nos concellos de Viveiro e Xove (Lugo) (expediente 2023/0160).

Parques eólicos.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Caroliño e as súas infraestruturas de evacuación, nos concellos de Cervo e Xove (Lugo) (expediente 2023/0158).

Instalacións eléctricas.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto LAT 132 kV colectora SE Serra do Faro-SE Valdepereira, nos concellos de Dozón (Pontevedra) e O Irixo, Piñor e San Cristovo de Cea (Ourense) (expediente 2023/0093).

Instalacións eléctricas.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas: LAT 132 kV SET PE Maragouto-SET PE Banzas-LAT 132 kV SET PE Banzas-SET colectora Lousame-SET colectora Lousame e conexión a SET Lousame (REE), nos concellos de Brión, Lousame, Mazaricos, Negreira, Outes e Rois (A Coruña) (expediente 2020/0173).

Parques eólicos.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Pena do Pico, nos concellos de Baralla e Becerreá (Lugo) (expediente 2019/0131).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións eléctricas.- Acordo do 13 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Guntín (expediente IN407A 2023/125-2).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Madeira.- Resolución do 7 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a convocatoria, mediante procedemento aberto con criterio único (prezo), para un alleamento de madeiras na provincia de Lugo.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias