NORMATIVA DO DÍA 11 DE XANEIRO DE 2024

Axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais. Tarxeta benvida. Axudas ao alugamento de vivenda.

BOE 11 DE XANEIRO (10)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Información catastral.- Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la prestación del servicio de asistencia al ciudadano mediante videoconferencia en los Puntos de Información Catastral y se modifica la Resolución de 15 de enero de 2019.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Modificación de estatutos.- Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada ASOCIACION DE CRIADORES DE RAZA BOVINA CACHENA, en siglas CACHEGA, con número de depósito 99005079 (antiguo número de depósito 8470).

Modificación de estatutos.- Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada ASOCIACION DE CRIADORES DE RAZA BOVINA LIMIA, en siglas LIMIAGA, con número de depósito 99005080 (antiguo número de depósito 8471).

Extracto.- de la Orden de 5 de diciembre de 2023, del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se convocan las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible, en el marco del PRTR.

DOG 11 DE XANEIRO (8)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Convocatoria.- Orde do 27 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, nos supostos de xestación, nacemento, adopción, garda con fins adoptivos ou acollemento familiar permanente no ano 2024 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 13 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR553A, MR553B e MR550A). (Extracto)

Concesións.- Resolución do 2 de xaneiro de 2024 pola que se resolven as solicitudes de subvencións para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR351A).

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria.- Resolución do 22 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2024 (código de procedemento MR302A). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 18 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria, con financiamento plurianual, para o ano 2024 (códigos de procedemento VI483C e VI483D). (Extracto) (Prazo: do 15 de xaneiro ata o 29 de febreiro ou o esgotamento do crédito)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Extracto do 20 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se publica a Resolución do 29 de abril de 2022 pola que se acepta a desistencia presentada por Green Capital Power, S.L.U. respecto da solicitude de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e aprobación do proxecto sectorial da infraestrutura eléctrica denominada LAT 132 kV SET PE Iroite-SET Colectora Lousame, se declara concluído o procedemento correspondente e se denega a devolución das taxas pagadas (expediente IN408A 2021/020).

Parques eólicos.- Extracto do 20 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se publica a Resolución do 21 de setembro de 2023 pola que se acepta a desistencia presentada por Green Capital Power, S.L.U. respecto da solicitude de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e aprobación do proxecto de interese autonómico da infraestrutura de evacuación de enerxía eléctrica denominada LAT 132 kV SET PE Abrente-SET PE Gasalla, e se declara concluído o procedemento correspondente e a non procedencia da devolución das taxas pagadas (expediente IN408A 2020/136).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 21 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 20 de decembro de 2023, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común San Xusto, Da Ferreira, Da Costa e Feixa e o San Xusto, Pedrosa e Devesa, nos concellos de Padrenda e Pontedeva.

CMVMC.- Anuncio do 21 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 20 de decembro de 2023, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Monte de San Mamede de Riobó e Ferradura, e Lomba, Candás e Rebordiña, no concello de Vilar de Barrio.

CMVMC.- Anuncio do 21 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 21 de decembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Comunal de Pepín, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pepín, no concello de Castrelo do Val.

CMVMC.- Anuncio do 21 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 20 de decembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Río, Coto, Buleira, Abuíño e Piñeira Oscura, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da parroquia de Faramontaos, no concello de Carballeda de Avia.

CMVMC.- Anuncio do 21 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 19 de outubro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Valdaios, Paradela e Touza, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Raxoá, As Carreiras, Millarouso e Santurxo, no concello do Barco de Valdeorras.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias