NORMATIVA DO DÍA 12 DE XANEIRO DE 2024

Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios. Axudas para o fomento e apoio ás agrupacións forestais de xestión conxunta e ao asociacionismo forestal.

BOE 12 DE XANEIRO (11)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Medidas urgentes.- Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

Medidas urgentes.- Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Medidas urgentes.- Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

V. ANUNCIOS

COMUNIDAD DE REGANTES PORTO MUROS

Asamblea.- Comunidad de Regantes Porto Muros.

Asamblea.- Comunidad de Usuarios de Xinzo Norte.

DOG 12 DE XANEIRO (9)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Concesións.- Resolución do 2 de xaneiro de 2024 pola que se publica a Resolución do 29 de decembro de 2023 que finaliza o procedemento administrativo ao abeiro da Orde do 30 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 15 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento MR443A). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento e apoio ás agrupacións forestais de xestión conxunta e ao asociacionismo forestal, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR608D, MR608E e MR608F). (Extracto)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 20 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2024 (códigos de procedemento IN414B e IN414C). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 26 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada a De Heus Nutrición Animal, S.A., para a fábrica de produción de pensos no P.I. As Gándaras, no concello do Porriño (Pontevedra) (expediente 2020-IPPC-M-29).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 26 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 22 de decembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Comunal de Servoi, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Servoi, no concello de Castrelo do Val.

CMVMC.- Anuncio do 26 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común da Coruña, polo que se publica a clasificación, por sentenza xudicial, do Monte Picadizo e Peracova, do concello de Rois.

CMVMC.- Anuncio do 26 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común da Coruña, polo que se publica a clasificación, por sentenza xudicial, de parte do Monte Castro no concello de Mazaricos como monte veciñal en man común a favor da comunidade de montes de Fornis (Id.-93).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Polígono agroforestal.- Acordo do 15 de decembro de 2023 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Sabadelle, no concello de Chantada (Lugo).

Polígono agroforestal.- Acordo do 20 de decembro de 2023 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Xesto, no concello do Saviñao (Lugo).

Polígono agroforestal.- Acordo do 20 de decembro de 2023 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Loio, no concello de Paradela (Lugo).

BOP Lugo 12 DE XANEIRO (10)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Levantamento de actas.- Acordo do 05 de decembro de 2023 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Ribeira de Piquín (expediente IN407A 2022/131-2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias