NORMATIVA DO DÍA 23 DE XANEIRO DE 2024

Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B, C e D á mocidade galega.

DOUE 23 DE XANEIRO

RESOLUCIONES

Seguridad alimentaria.- Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2023, sobre la garantía de la seguridad alimentaria y la resiliencia a largo plazo de la agricultura de la Unión.

BOE 23 DE XANEIRO (20)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 6,052 l/s de agua del río Nocedo, en el lugar de San Pedro de Laroá, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/07394/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 5,276 l/s de agua del río Nocedo, en el lugar de O Cobo, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/07392/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 4,878 l/s de agua del rio Nocedo, en Rebordechá, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/07395/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 7,52 l/s de agua del río Faramontaos y río Limia, en el lugar de O Mato, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/07390/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 4,88 l/s de agua del río Faramontaos (río Zos), en el lugar de O Mosqueiro, Zos, término municipal de Trasmiras (Ourense), con destino a riego. A/32/06560/E.

DOG 23 DE XANEIRO (16)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Convocatoria.- Orde do 31 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B, C e D á mocidade galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento BS321A). (Extracto) (Do 24.01.2023 ata o esgotamento do crédito ou o 30.09.2024. Para persoas de 18 a 31 anos que non traballen e que aprobaran o permiso entre o 01.01.2023 e a data de solicitude da axuda. Importe: 400€ para o B, 650€ para o C e 1.300€ para o A)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 9 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a resolucións de modificación de autorizacións ambientais integradas e a correccións de erros.

Parques eólicos.- Anuncio do 12 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 220 kV de evacuación do parque eólico Coto Loureiro e subestación Monte Inxeiro ampliación 220 kV, nos concellos de Cerceda, Laracha e Ordes (A Coruña) (expediente 2023/0162).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 20 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, e o estudo de impacto ambiental (EIA) do proxecto Solución de evacuación conxunta dos PPEE Legre e Solpor, nos concellos de Mesía, Ordes e Abegondo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/124).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Couso (concello de Gondomar) e Malvas (concello de Tui), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Piñeiro (menos Gontade) e Montesandeu (concello de Cuntis), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Moreira e Lourido (concello de Soutomaior), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Moreira e Alxán de Arriba (concello de Soutomaior), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común do Sisto e Lamas (concello de Forcarei), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Gontade e Toxeiras (concello de Cuntis), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Couselo e Piñeiro (menos Gontade) (concello de Cuntis), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Couselo e Soutelo (concello de Cuntis), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Couso (concello de Ponteareas) e Cans (concello do Porriño), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 27 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Piñeiro (menos Gontade) e Toxeiras (concello de Cuntis), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 27 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Soutelo de Montes (concello de Forcarei) e A Ermida (concello de Beariz, Ourense), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 27 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Soutelo de Montes e O Sisto (concello de Forcarei), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 27 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Soutelo de Montes e Lamas (concello de Forcarei), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias