NORMATIVA DO DÍA 24 DE XANEIRO DE 2024

Modificación RD PAC, fitos e fertilización. Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma.

BOE 24 DE XANEIRO (21)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PAC.- Real Decreto 92/2024, de 23 de enero, por el que se modifican diversos reales decretos relativos al sector de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura, y a la regulación de diferentes aspectos del ejercicio de la actividad agraria y de la gestión de la Política Agrícola Común.

V. ANUNCIOS

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA.

Convocatoria.- Anuncio de convocatoria de la línea de ayudas 2024 de mentoring Internacional del Programa “Mentoring y Apoyo a la Internacionalización de la pyme” de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.

DOG 24 DE XANEIRO (17)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 26 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2024 (código de procedemento TR351G). (Extracto) (Solicitan os concellos)

Convocatoria.- Orde do 27 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, e se convocan para os anos 2024 e 2025 (código de procedemento TR811A). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social e se convoca para a anualidade 2024 (código de procedemento TR802L). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 2 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras, que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR341R). (Extracto) (Desde o 25.01.2024 ata o esgotamento do crédito ou 29.09.2024)

Corrección de erros.- da Resolución do 9 de xaneiro de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas con cargo á Resolución do 7 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades no ano 2023 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 179, do 20 de setembro).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Polígono agroforestal.- Decreto 10/2024, do 11 de xaneiro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Sabadelle, no concello de Chantada (Lugo).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SATs.- Resolución do 8 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Piñeiro (menos Gontade) e A Igrexa (concello de Cuntis), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 22 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Piñeiro (menos Gontade) e Soutelo (concello de Cuntis), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 27 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común do Viso (concello de Redondela) e Alxán de Abaixo (concello de Soutomaior), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 27 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Soutelo de Montes e Codesás (concello de Forcarei), ao respecto da estrema común dos seus montes.

CMVMC.- Anuncio do 9 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 9 de xaneiro de 2024, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Ladairo e Veiga, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Queizás, no concello de Verín.

CMVMC.- Anuncio do 9 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 22 de decembro de 2023, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Coto Mixto, Veiga e Curvaceira, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Rubiás, no concello de Calvos de Randín.

CMVMC.- Anuncio do 9 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 21 de decembro de 2023, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Motas e Viso e Monte Baixo de Lobeira, no concello de Lobeira.

Extinción do convenio.- Anuncio do 10 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do convenio de Castañoso, número de elenco 2715812, do concello da Fonsagrada (expediente 15/2023)..

BOP A Coruña 24 DE XANEIRO (18)

VIMIANZO

Natalidade.– Extracto da convocatoria de axudas a favor da natalidade do concello Vimianzo.

BOP Pontevedra 24 DE XANEIRO (17)

BUEU

Venda directa.- Aprobación inicial do regulamento municipal de venda ambulante e produtos do campo do concello de Bueu.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias