NORMATIVA DO DÍA 29 DE XANEIRO DE 2024

Subvencións a asociacións veciñais, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas. Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais. Subvencións da deputación da Coruña a entidades agrarias para actividades.

BOE 29 DE XANEIRO (25)

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayudas.- Decreto-ley 6/2023, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Decreto-ley 5/2023, de 14 de noviembre, de concesión de una ayuda directa a titulares de explotaciones bovinas de la Comunidad Autónoma de Extremadura que hayan notificado sospecha de enfermedad hemorrágica epizoótica en 2023.

DOG 29 DE XANEIRO (20)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 28 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR905A). (Extracto) (Ata o esgotamento do crédito ou 30.09.2024)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Convocatoria.- Orde do 9 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (código de procedemento PR487A). (Extracto) (Ata o 29.02.2024)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR349F). (Extracto). (Do 05.02.2024 ata o esgotamento do crédito ou o 29.09.2024)

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2024 (código de procedemento TR852A). (Extracto). (Ata o 29.02.2024)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 4 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e a declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto parque eólico Pena Galluda, no concello da Laracha (expediente IN408A 2020/173).

BOP A Coruña 29 DE XANEIRO (21)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas ,federacións e agrupacións de entidades agrarias, labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2024. (Desde o día 01/02/2024 as 08:00 horas ata o día 22/02/2024 as 14:00 horas)

BOP Pontevedra 29 DE XANEIRO (20)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convenio colectivo.- Da empresa Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. para o centro de traballo de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), anos 2023 a 2026.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias