NORMATIVA DO DÍA 31 DE XANEIRO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 31 DE XANEIRO (27)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos tributarios.- Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, por el que se desarrollan las normas y los procedimientos de diligencia debida en el ámbito del intercambio automático obligatorio de información comunicada por los operadores de plataformas, y se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias.

Impuestos.- Orden HAC/56/2024, de 25 de enero, por la que se modifican las órdenes ministeriales que aprueban los modelos de autoliquidación 123, 210, 216, y de declaración informativa 193 y 296 y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

DOG 31 DE XANEIRO (22)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución do 23 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se somete a información pública o Plan básico municipal de Dozón (Pontevedra).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Resolución do 13 de outubro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se ordena a publicación no Diario Oficial de Galicia do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de setembro de 2023, polo que se outorga a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, e a prevalencia sobre un monte veciñal en man común, da infraestrutura de distribución de enerxía eléctrica denominada Nova LAT e CT baixo poste en Foxo (OPA 1_58163), no concello de Negueira de Muñiz (Lugo), de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (expediente IN407A 2021/49-2).

Instalación eléctrica.- Resolución do 21 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, sobre a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica e a autorización administrativa de construción da instalación eléctrica da liña e posición de transformación de alta tensión de evacuación a 66 kV Lagoa I e II-nó B, nos concellos de Zas e Santa Comba, promovida por Engasa Lagoa, S.L. e Viruleiros, S.L. (expediente IN408A 2019/008). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 29 de decembro de 2023, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do acordo da revisión do esbozo dos montes veciñais Montes do Viso e Monte Puntal, Cabaleiro (parte norte) e Gándara (11 bis) da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común do Viso, no concello de Redondela.

CMVMC.- Anuncio do 11 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 11 de xaneiro de 2024 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Comunal de Monteveloso, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Monteveloso, no concello de Castrelo do Val.

BOP A Coruña 31 DE XANEIRO (23)

BOIRO

Forestal.- Aprobación inicial do Plan Forestal Municipal do Concello de Boiro.

BOP Lugo 31 DE XANEIRO (26)

DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO

Convocatoria.- Bases da convocatoria para o fomento do aluguer e creación dunha bolsa de vivendas dispoñibles no rural, do programa “y para vivir Lugo” anualidade 2024. (Extracto) (A Fonsagrada, O Valadouro, Xermade e os concellos con menos de 5.000 habitantes)

GUITIRIZ

Extracto.- Axudas para o desenrolo da área de rehabilitación integral das parroquias de Buriz e Vilares.

BOP Ourense 31 DE XANEIRO (23)

DEPUTACION PROVINCIAL

Natalidade.- Convocatoria e bases reguladoras do concurso público para a concesión de subvencións para o fomento da natalidade da provincia de Ourense, no marco do Programa ChegOU, para o exercicio 2024. (Extracto) (Páx. 2)

BOP Pontevedra 31 DE XANEIRO (22)

DEPUTACION PROVINCIAL

Convocatoria.- Programa +XUNTAS 2024. (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias