NORMATIVA DO DÍA 7 DE FEBREIRO DE 2024

Decreto polo que se regula o réxime xurídico e o rexistro de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo. Salario mínimo interprofesional para 2024. Modificación do Regulamento IRPF en materia de retencións e ingresos a conta.

BOE 7 DE FEBREIRO (33)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuestos.- Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retenciones e ingresos a cuenta.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Salario mínimo interprofesional.- Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para el aprovechamiento de 3,2436 l/sg. de agua a derivar de dos (2) puntos de toma del río Salas, situados en las parroquias de As Maus de Salas (Santa Baia) y Xermeade (San Miguel), término municipal de Muiños (Ourense), con destino a riego.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para el aprovechamiento de 0,177 l/sg. de agua procedente de un manantial denominado “A Gandarela” situado en la parroquia de Ribadavia (San Domingos), término municipal de Ribadavia (Ourense), con destino a riego.

DOG 7 DE FEBREIRO (27)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Forestal.- Decreto 16/2024, do 18 de xaneiro, polo que se regula o réxime xurídico e o rexistro de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Corrección de erros.- da Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2024, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (O Páramo)

Concesións.- Resolución do 17 de xaneiro de 2024, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se lles dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2022 (código de procedemento TR802L).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución de 29 de xaneiro de 2024 pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes do sector servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2023 (código de procedemento IN417Z).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución do 24 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, polo que se somete a información pública o Plan básico municipal do Concello de Viana do Bolo (Ourense).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 23 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 23 de xaneiro de 2024, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Xieira e Veiga, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tamaguelos, no concello de Verín.

CMVMC.- Anuncio do 23 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 23 de xaneiro de 2024, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Abeleira, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Abeleira, no concello de Beariz.

BOP A Coruña 7 DE FEBREIRO (28)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOIO0B: programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de políticas de xénero no ano 2024.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias