NORMATIVA DO DÍA 8 DE FEBREIRO DE 2024

Modificación das bases das axudas dos plans de mellora e incorporación de mozos e novos agricultores.

BOE 8 DE FEBREIRO (34)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

IGP.- Resolución de 31 de enero de 2024, de la Dirección General de Alimentación, por la que se publica la modificación del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida “Carne de Ávila“. (Ámbito geográfico: algunas comarcas agrarias de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Madrid)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 3,6855 l/s de agua a derivar del río Limia, en Os Campos da Veiga, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/05683/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 3,6855 l/s de agua a derivar del río Limia, en Os Campos da Veiga, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/05698/E.

Tala.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de autorización para la tala de 68 árboles (chopos y alisos) y retirada de 3 chopos, en ambas márgenes del río de Ferreiros, parcelas 326, 510 y 511-polígono 6 de la parroquia de Corvelle (Santa María) del T.M. de Sarria (Lugo).

DOG 8 DE FEBREIRO (28)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Modificación das bases.- Orde do 5 de febreiro de 2024 pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias, no marco do Plan estratéxico da política agraria común de España 2023-2027, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR404A, MR404B, MR405D, MR405E, MR405F e MR405G).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Extracto da Resolución do 23 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se denega a solicitude de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción, se arquiva o expediente instruído do parque eólico Monte Agrelo e Muriño, sito nos concellos de Cabana de Bergantiños e Zas (A Coruña) e promovido por EDP Renovables España, S.L.U. e se cancela unha garantía económica depositada para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de transporte (expediente IN408A 2020/058).

AUGAS DE GALICIA

Rega.- Anuncio do 19 de decembro de 2023, do Servizo de Tramitación de Autorizacións e Concesións, polo que se dá publicidade á concesión dun caudal de auga no concello de Meis (expediente DH.A36.66118).

BOP Pontevedra 8 DE FEBREIRO (28)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen fins de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero para o ano 2024. (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias