NORMATIVA DO DÍA 9 DE FEBREIRO DE 2024

Subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico e de proxectos de enerxía fotovoltaica no sector residencial en ámbitos non urbanos.

DOUE 9 DE FEBREIRO

DICTÁMENES

Violencia de género.- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Poner fin a la violencia de género: las ciudades y regiones lideran el camino.

BOE 9 DE FEBREIRO (35)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 3,74 l/s de agua a derivar del río Nocedo, en el lugar de Faramontaos – Moreiras, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/06031/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 3,4225 l/s de agua a derivar del río Limia en Campos da Veiga, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/05679/E.

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 3,5703 l/s de agua a derivar del río Faramontaos, en el lugar de Faramontaos-Moreiras, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/06030/E.

DOG 9 DE FEBREIRO (29)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria.- Resolución do 19 de xaneiro de 2024 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2024 en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización, segunda transformación e ecoinnovación de produtos forestais e á dixitalización e mellora da seguridade e saúde na contorna laboral da industria forestal galega e do contract como anticipada de gasto (código de procedemento IN500B). (códigos de procedemento MR404A, MR404B, MR405D, MR405E, MR405F e MR405G). (Extracto)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxías renovables de uso térmico no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedemento IN421H e IN421P). (Extracto)

Convocatoria.- Resolución do 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxía fotovoltaica no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedemento IN421N e IN421O). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 29 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á corrección de erros da resolución de revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Nestlé España, S.A. para o seu centro situado no concello de Pontecesures (Pontevedra) (expediente 2020-IPPC-M-34).

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 29 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se extingue unha autorización ambiental integrada.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 24 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 24 de xaneiro de 2024, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común de Torneiros e de Sabariz, no concello de Lobeira (Ourense).

Cambio de uso.- Anuncio do 29 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 8 de xaneiro de 2024, de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Cazás, do concello de Xermade (Lugo).

BOP Ourense 9 DE FEBREIRO (30)

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

Instalación fotovoltaica.- Exposición pública da solicitude de modificación de autorización administrativa previa e a solicitude de autorización administrativa de construción, do proxecto dunha instalación solar fotovoltaica, ISF A Gudiña Solar de 60´72 MW, situada no termo municipal da Gudiña e a súa infraestrutura de evacuación asociada, nos termos municipais da Gudiña, Viana do Bolo e Vilariño de Conso. Código do proxecto: PFot-611. (Páx. 8)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias