NORMATIVA DO DÍA 14 DE FEBREIRO DE 2024

Ley de la calidad alimentaria de Galicia

BOE 14 DE FEBRERO (39)

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Calidad Alimentaria.- Ley 1/2024, de 11 de enero, de la calidad alimentaria de Galicia.

DOG 14 DE FEBREIRO (32)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Axudas.- RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2024 pola que se da publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2021-2027 (código de procedemento IN417Y).

XV. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- ANUNCIO do 31 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Cambio de uso de forestal a agrícola, dunha parcela na parroquia das Eiras, no concello do Rosal (expediente 2023/0083).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- ACORDO do 23 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no concello de Cee (expediente IN407A 2023/426-1).

Instalación eléctrica.- ACORDO do 23 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no concello de Lousame (expediente IN407A 2023/424-1).

Instalación eléctrica.- ACORDO do 23 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no concello de Sada (expediente IN407A 2023/425-1).

Instalación eléctrica.- RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Pantón (expediente IN407A 2023/31-2).

BOPPO 14 DE FEBRERO (32)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

SILLEDA

Axudas.- APROBACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DO SILLEDA 2024

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias