NORMATIVA DO DIA 15 DE FEBREIRO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 15 DE FEBREIRO

REGLAMENTOS

Reglamento productos vitivinícolas.- Reglamento Delegado (UE) 2024/585 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2023, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas específicas relativas a la indicación y designación de los ingredientes de los productos vitivinícolas aromatizados.

Lengua azul.- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/566 de la Comisión, de 14 de febrero de 2024, por el que se modifica el anexo VIII del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/620 en lo referente a la aprobación o retirada del estatus de libre de enfermedad de determinadas zonas de Alemania y España en lo que respecta a la infección por el virus de la lengua azul (serotipos 1 a 24) y a la aprobación de la ampliación de un programa de erradicación de la infección por dicho virus

DOG 15 DE FEBREIRO(33)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMIA, INDUSTRIA E INNOVACION

Corrección de erros.- CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 11 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital, innovación e modernización do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento CO300C).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- EDICTO do 30 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado ampliación de Serra de Toro, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Toro, no concello de Laza.

CONCELLO DE MASIDE

Anuncio.- ANUNCIO de información pública sobre a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal para a delimitación do núcleo rural de Negrelle.

DEPUTACIÓN DE LUGO

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

SERVIZO CONTRATACIÓN E FOMENTO. SECCIÓN DE FOMENTO

Modificación Ordenanza.- Corrección do erro material detectado no artigo 31.1 do texto da modificación da ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Lugo.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias