NORMATIVA DO DÍA 19 DE FEBREIRO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 19 DE FEBREIRO (44)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental.- Resolución de 12 de febrero de 2024, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se corrigen errores en la de 23 de enero de 2023, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Parque eólico Badulaque de 90 MW, y su infraestructura de evacuación, en Concellos de Valdoviño, Cerdido, Cerdeira, Moeche, As Somozas y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)”.

DOG 19 DE FEBREIRO (35)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Corrección de erros.- da Lei 1/2024, do 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia. (Onde di “de” debe dicir “da”)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Corrección de erros.- da Orde do 2 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR341R).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 9 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422J e IN422K).

Concesións.- Resolución do 9 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo (código de procedemento IN421W).

Concesións.- Resolución do 9 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos á mobilidade eléctrica (programa MOVES III), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Modificación das bases e nova apertura de prazo de solicitude.- Resolución do 13 de febreiro de 2024 pola que se modifica a Resolución do 19 de decembro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios 2024), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG421A).

Modificación das bases e nova apertura de prazo de solicitude.- Resolución do 13 de febreiro de 2024 pola que se modifica a Resolución do 19 de decembro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2024), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG622A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 5 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Ampliación de explotación de recría de vacún de leite, fosa de xurros e estercoleiro no lugar de Grille, na parroquia de Antes, no concello de Mazaricos (A Coruña) (expediente 2022/0129).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 4 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Solpor, nos concellos de Mesía e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2018/26).

Parques eólicos.- Resolución do 17 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Bretoña, sito nos concellos da Pastoriza, Riotorto e Mondoñedo, promovido por Norvento, S.L.U. (expediente IN408A 2020/107). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 3 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Paradela-005, sito nos concellos de Bóveda, O Saviñao, Paradela e Sarria (Lugo) e promovido por Green Capital 84, S.L.U. (IN408A 2019/005). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental das instalacións do parque eólico Avoceta Wind e as súas infraestruturas de evacuación, situado nos concellos de Carballedo (Lugo) e San Cristovo de Cea, Vilamarín, Coles, O Pereiro de Aguiar e Ourense (Ourense) e promovido por Avoceta Solar, S.L.U. (expediente IN408A/2021/052).

BOP A Coruña 19 DE FEBREIRO (35)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Parques eólicos.- Resolución por la que se desestima la solicitud de Greenalia Wind Power Huracán, S.L.U., de autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública del parque eólico “Huracán” de 56 MW y de su infraestructura de evacuación. (Brión, Noia, Lousame y Rois)

ORDES

Solo.- Publicación normativa e ordenanzas Plan Xeral de Ordenación Municipal.

BOP Ourense 19 DE FEBREIRO (20)

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

Exposición pública.- da aprobación inicial do Plan de actuación municipal fronte o risco de inundacións. (Páx. 20)

BOP Pontevedra 19 DE FEBREIRO (35)

LALÍN

Premio.- Extracto das bases reguladoras e convocatoria do XVIII premio ás mulleres “Dna. Maruja Gutiérrez” 2024 do concello de Lalín.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias