NORMATIVA DO DÍA 20 DE FEBREIRO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 20 DE FEBREIRO (45)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vitivinícola.- Resolución de 15 de febrero de 2024, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija el presupuesto para la puesta en marcha de la cosecha en verde, para el año 2024, en la Intervención sectorial vitivinícola.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 3,973 l/s de agua a derivar del río Limia, en Campo das Lamas, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense), con destino a riego. A/32/05653/E.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.- Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que notifica el inicio y la apertura del trámite de información pública del procedimiento de aprobación de la metodología de recolección de datos para la elaboración del estudio bienal de la calidad de servicio en las zonas rurales.

DOG 20 DE FEBREIRO (36)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Patrimonio Natural.- Resolución do 9 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se inclúen duascentas cincuenta zonas húmidas e se actualizan outras dez no Inventario de zonas húmidas de Galicia.

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 9 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, cofinanciadas parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa operativo FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento SI427A e SI436B). (Extracto).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Polígono agroforestal.- Decreto 24/2024, do 1 de febreiro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Xesto, no concello do Saviñao (Lugo).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Vivenda.- Resolución do 12 de febreiro de 2024 pola que se regula o Programa de mobilización de vivendas para o alugamento en concellos (código de procedemento VI426E).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 20 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Cunca, sito no concello de Vila de Cruces (expediente IN408A 2019/02).

AUGAS DE GALICIA

Rega.- Anuncio do 10 de xaneiro de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Vila de Cruces (expediente DH.A36.89434).

BOP A Coruña 19 DE FEBREIRO (35)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Parques eólicos.- Resolución por la que se desestima la solicitud de Greenalia Wind Power Huracán, S.L.U., de autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública del parque eólico “Huracán” de 56 MW y de su infraestructura de evacuación. (Brión, Noia, Lousame y Rois)

ORDES

Solo.- Publicación normativa e ordenanzas Plan Xeral de Ordenación Municipal.

BOP Ourense 20 DE FEBREIRO (36)

CONCELLO DE COLES

Madeira.- Aprobación definitiva da Ordenanza municipal para a protección e conservación das vías públicas municipais en relación coas operacións forestais de corta, saca, depósito e transporte de madeira. (Páx. 8)

BOP Pontevedra 20 DE FEBREIRO (36)

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Extracto.- da convocatoria programa “Xpande Digital 2024”.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias