NORMATIVA DO DÍA 22 DE FEBREIRO DE 2024

Convocatoria da deputación de Lugo para o fomento do cultivo do trigo autóctono e a plantación de physalis.

BOE 22 DE FEBREIRO (47)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo.- Resolución de 12 de febrero de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del VIII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio).

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Contratación.- Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Realización de la encuesta de superficies y rendimientos de cultivos de España (ESYRCE) DE 2024 Y 2025. Expediente: 20230000087E.

DOG 22 DE FEBREIRO (38)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 5 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Monte Xesteiros, sito no concello da Estrada (Pontevedra) e promovido por Norvento, S.L. (expediente IN661A 2010/5-4). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 12 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico O Barbanza, sito no concello de Boiro (A Coruña) e promovido por Norvento, S.L. (expediente IN661A 2011/1). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Monte Contado e á súa infraestrutura eléctrica de evacuación, sito nos concellos de Lugo e Castroverde, promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (expediente IN408A/2017/013). (Extracto)

Parques eólicos.- Resolución do 17 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública a modificación da solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, da liña de alta tensión 66/220 kV entre SET parque eólico Pico Touriñán-SET Tivo, nos concellos de Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Campo Lameiro, Moraña, Portas e Caldas de Reis (expediente IN407A 2011/350).

BOP Lugo 22 DE FEBREIRO (44)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Convocatoria.- Bases da convocatoria para o fomento do cultivo de trigo (variedades autóctonas) e a plantación de physalis dentro do programa “y para vivir Lugo” para a anualidade 2024. (Extracto)

RIBAS DE SIL

Incendios.- Aprobación definitiva do Plan Municipal de prevención de incendios.

BOP Ourense 22 DE FEBREIRO (38)

COLES

Natalidade.- Exposición pública da aprobación inicial da modificación do Regulamento de subvención por nacemento ou adopción de nenos/as. (Páx. 16)

BOP Pontevedra 22 DE FEBREIRO (38)

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Convocatoria.- Convocatoria pyme global–showroom vinos D.O. Rías Baixas en Colombia y México.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias