NORMATIVA DO DÍA 1 DE MARZO DE 2024

Resolución das ZLN, dos compromisos agroambientais e das subvencións ao fomento de utilización das instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo.

BOE 1 DE MARZO (54)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de agua.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 0,0823 l/s de agua procedente de un pozo en el lugar Pacios, parroquia de San Xoán do Campo (San Xoán) en el término municipal de Lugo (Lugo) para usos ganaderos. A/27/43005.

DOG 1 DE MARZO (44)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Concesións.- Resolución do 19 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións do programa de comercio circular e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300D).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 4 de xaneiro de 2024 pola que se resolven as solicitudes de subvención destinadas ao fomento da utilización das instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR323C).

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria.- Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas que impulsen o coñecemento e a competitividade da industria forestal-madeira de Galicia (código de procedemento IN501A). (Extracto)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Concesións.- Resolución do 15 de xaneiro de 2024 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña (submedida 13.1) e en áreas distintas de montaña (submedida 13.2), cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), reguladas na Orde do 15 de marzo de 2023. (Listado ZLN Montaña) (Listado ZLN distinta de montaña)

Concesións.- Resolución do 15 de xaneiro de 2024 pola que se publica a relación de solicitudes aprobadas e denegadas das axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 para a campaña 2023, cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). (Listado)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Resolución do 2 de febreiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Moeche e As Somozas (expediente IN407A 2021/234-1).

Parques eólicos.- Resolución do 21 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de febreiro de 2024, polo que se outorga a declaración de utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico A Ruña II, sito nos concellos de Mazaricos e Dumbría (A Coruña), promovido por Eurus Desarrollos Renovables, S.L. (expediente IN661A 2010/010-1).

AUGAS DE GALICIA

Aproveitamento de auga.- Anuncio do 30 de outubro de 2023, do Servizo de Tramitación de Autorizacións e Concesións, polo que se dá publicidade á concesión dun caudal de auga no concello de Lalín (expediente DH.A36.58403).

Rega.- Anuncio do 6 de febreiro de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica Galicia Sur, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas nos concellos de Cambados e Vilanova de Arousa (expediente DH.A36.88166).

BOP A Coruña 1 DE MARZO (44)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Premio.- Xohana Torres de ensaio, investigación e creación audiovisual sobre as mulleres na sociedade galega. convocatoria 2024.

BOP Ourense 1 DE MARZO (44)

INSTITUTO OURENSANO DESARROLLO ECONOMICO (INORDE)

Razas autóctonas.- Bases reguladoras da venda de animais de razas autóctonas en perigo de extinción: galiña de Mos, porco celta, ovella galega e cabra galega.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias