NORMATIVA DO DÍA 4 DE MARZO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 4 DE MARZO (56)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Corta.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de autorización para la corta de 441 árboles (pinos y eucaliptos), en el dominio público hidráulico y zona de policía del río Támoga, parcelas 407 y 411-polígono 28 y parcela 298-polígono 51 de las parroquias de Sistallo (San Xoán) y Vilapene (Santa María), del T.M. de Cospeito (Lugo).

DOG 4 DE MARZO (45)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Polígono agroforestal.- Decreto 27/2024, do 8 de febreiro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Remuíño, no concello da Arnoia (Ourense).

Polígono agroforestal.- Decreto 28/2024, do 15 de febreiro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Cabreira, no concello de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 23 de febreiro de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e o estudo de impacto ambiental (EIA) do proxecto de execución do parque eólico Barreiros I, nos concellos de Barreiros e Ribadeo (expediente IN408A 2020/056).

Información pública.- Anuncio do 20 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral de Industria, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada (AAI), o estudo de impacto ambiental (EIA), a declaración de utilidade pública e o proxecto para a implantación dunha industria de fibra téxtil a base de celulosa e as súas infraestruturas asociadas, promovido por Greenfiber, S.L. e declarado proxecto industrial estratéxico (PIE) polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 29 de decembro de 2022, que se vai implantar no concello de Palas de Rei.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Polígono agroforestal.- Acordo do 1 de febreiro de 2024 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Cabreira, no concello de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

BOP A Coruña 4 DE MARZO (45)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria.- Convocatoria Pública de Ayudas Xpande Digital para el desarrollo de estrategias de internacionalización digital en la anualidad 2024, a través de la prestación de servicios de asesoramiento y de la concesión de ayudas económicas, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

BOP Ourense 4 DE MARZO (45)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Caza.- Exposición pública do expediente de segregación de terreos pertencentes ao monte veciñal comunal Congostro, propiedade dos/as veciños/as de Congostro, no Concello de Rairiz de Veiga do Tecor societario Bande e O Castelo OU-10.011.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias