NORMATIVA DO DÍA 5 DE MARZO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 5 DE MARZO (57)

DICTÁMENES

Dictamen.- del Comité Económico y Social Europeo sobre «La crisis climática y sus efectos en los colectivos vulnerables».

Dictamen.- del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la juventud en el desarrollo rural».

Dictamen.- del Comité Económico y Social Europeo sobre «El impacto de los elevados precios de la energía en el sector agrícola y en las zonas rurales».

Dictamen.- del Comité Económico y Social Europeo sobre los «Principales retos a los que se enfrentan las islas y las zonas montañosas y escasamente pobladas de la UE».

COMUNICACIONES

Corrección.- Comunicación de la Comisión por la que se corrigen las Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales.

BOE 5 DE MARZO (57)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Extracto.- de la Resolución de 27 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2024, para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Extracto.- de la Orden, de 1 de marzo de 2024, por la que se convocan para el ejercicio 2024, las subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Riego.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se publica el inicio del trámite de competencia de proyectos aprovechamiento de 12,50 l/s de agua procedente del río Ladra en el término municipal de Begonte (Lugo) para riego por goteo de finca de frutos rojos. A/27/41207.

DOG 5 DE MARZO (46)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Cooperativas.- Resolución do 26 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai pública a listaxe das entidades cooperativas e asociacións de cooperativas que cumpriron coa obriga do depósito de contas anuais do exercicio 2022.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 6 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Restelo, sito nos concellos da Fonsagrada, Baleira, Becerreá e Navia de Suarna, promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2018/019). (Extracto)

Parques eólicos.- Extracto do 21 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, polo que se publica a Resolución do 20 de febreiro de 2024 mediante a cal se denega a solicitude de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción, se arquiva o expediente instruído do parque eólico Monte Carrio II, sito nos concellos de Lalín e Vila de Cruces (Pontevedra), promovido por Iberdrola Renovables, S.A., e se cancela unha garantía económica depositada para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de transporte (expediente IN408A 2020/069).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias