NORMATIVA DO DÍA 7 DE MARZO DE 2024

Modificación da xustificación de varias convocatorias de enerxías renovables. Modificación das bases e ampliación do prazo de solicitude das subvencións para o fomento do turismo enogastronómico.

DOUE 7 DE MARZO

RECOMENDACIONES

Cambio climático.- Recomendación (UE) 2024/600 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2023, relativa al proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima actualizado de España para el período 2021-2030 y a la coherencia de las medidas de España con el objetivo de neutralidad climática de la Unión y con respecto a garantizar avances en materia de adaptación.

BOE 7 DE MARZO (59)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/34011. (Carballedo)

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/29776. (Friol)

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 35 m3 de agua procedente do rego da Costa, sito en el paraje de Pena de Vilachá, en el MVMC de Lousada. En el lugar y parroquia de Lousada (Santo André), en el término municipal de Xermade (Lugo) para extinción de incendios. A/27/41405.

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 0,26 l/s de agua procedente de 3 pozos en el paraje de Pedrido, parroquia de Lea (San Xurxo), término municipal de Friol (Lugo) con destino a explotación avícola y aseos. A/27/37777.

DOG 7 DE MARZO (48)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Modificación das bases e ampliación do prazo de solicitude.- Resolución do 28 de febreiro de 2024 pola que se modifica a Resolución do 21 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a proxectos turísticos para o fomento do turismo enogastronómico, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2024, con carácter plurianual (código de procedemento TU503I). (Extracto) (Agora é tamén subvencionable os gastos de adecuación da contorna da adega e posibilítase o pagamento de anticipos. Novo prazo de solicitude ata o 19 de xullo de 2024 ou fin do orzamento)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Modificación das bases.- Resolución do 27 de febreiro de 2024 pola que se modifica a Resolución do 21 de marzo de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento IN422N).

Modificación das bases.- Resolución do 27 de febreiro de 2024 pola que se modifica a Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422L e IN422M).

Modificación das bases.- Resolución do 27 de febreiro de 2024 pola que se modifica a Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422J e IN422K).

Modificación das bases.- Resolución do 27 de febreiro de 2024 pola que se modifica a Resolución do 29 de setembro de 2021, pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo (código de procedemento IN421W).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 26 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Cunca e Rodeira, nos concellos de Lalín, Silleda e Vila de Cruces (Pontevedra) (expediente 2020/0165).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 16 de febreiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Cerceda (expediente IN408A 2018/27).

Parques eólicos.- Extracto da Resolución do 23 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se arquiva o expediente do parque eólico Rodicio e se cancela a garantía económica depositada por Greenalia Wind Power Rodicio, S.L.U. para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de transporte (expediente IN408A/2018/030). (Maceda e Montederramo)

BOP A Coruña 7 DE MARZO (48)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria.- Misión comercial plurisectorial México abril – Programa pyme global 2024 para empresas de la CCAA de Galicia.

BOP Pontevedra 7 DE MARZO (48)

POIO

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas ás asociacións de mulleres de Poio para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia para o ano 2024.

TUI

Incendios.- Aprobación do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do concello de Tui.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias