NORMATIVA DO DÍA 13 DE MARZO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 13 DE MARZO (64)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Modificación.- Real Decreto 250/2024, de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, en materia de inversiones y cosecha en verde.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Información pública.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se publica la Resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se aprueba el expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado: “Mejora de seguridad vial y reordenación de accesos en la carretera N-547 en el P.K.49+450. T.M. Melide. Provincia de A Coruña”. Clave: 33-LC-50505.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios.- Extracto de la Orden de 10 de marzo de 2024, por la que se convoca el Premio “Alimentos de España Mejores Vinos, año 2024″.

Premios.- Extracto de la Orden de 10 de marzo de 2024, por la que se convoca el Premio “Alimentos de España a la Mejor Bebida Espirituosa con Indicación Geográfica, año 2024″.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de agua.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/29427. (Vilalba)

DOG 13 DE MARZO (52)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 8 de marzo de 2024 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas Foexga (fomento das exportacións galegas), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IG422B), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento IG422A), e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia non competitiva. (Extracto).

BOP A Coruña 13 DE MARZO (52)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0031: programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2024.

BOP Lugo 13 DE MARZO (61)

O INCIO

Solo.- Aprobación definitiva do plan xeral de ordenación municipal (PXOM).

BOP Ourense 13 DE MARZO (52)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Avicultura.- Resolución da Secretaría Xeral de Industria, pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se declara de interese autonómico o Proxecto de mellora e ampliación do proceso produtivo e loxístico do Centro de Procesado Avícola, que se vai implantar no termo municipal de Ourense.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias