NORMATIVA DO DÍA 14 DE MARZO DE 2024

Ampliación do prazo de solicitude das axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias. Resolución das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría e a aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro (Next Generation).

DOUE 14 DE MARZO

DECISIONES

Fruta y leche escolar.- Decisión de Ejecución (UE) 2024/845 de la Comisión, de 12 de marzo de 2024, por la que se establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para las frutas y hortalizas y la leche destinadas a centros escolares en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025 y por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2023/655

BOE 14 DE MARZO (65)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 5 de marzo de 2023, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, para la actualización de la estimación de precios de los piensos de las principales especies ganaderas.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Vías.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se publica la Resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se aprueba provisionalmente el Proyecto de Construcción: “Autovía de Santiago – Lugo (A-54). Tramo: Ramal de conexión del enlace de Remonde con la Carretera N-547″. Provincia de Lugo” Clave: 12-LU-4620.B. (Palas de Rei)

DOG 14 DE MARZO (53)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ampliación do prazo de solicitude.- Orde do 11 de marzo de 2024 pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias, no marco do Plan estratéxico da política agraria común de España 2023-2027, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR404A, MR404B, MR405D, MR405E, MR405F e MR405G). (Extracto).

Concesións.- Resolución do 29 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade as axudas concedidas e denegadas para a aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 ao abeiro da Orde do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría e a aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2023, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento MR406D e MR406E), para o procedemento MR406E.

Concesións.- Resolución do 29 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas para investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría ao abeiro da Orde do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría e a aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2023, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento MR406D e MR406E), para o procedemento MR406D.

Fundación.- Resolución do 4 de marzo de 2024, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Pro Xanxián. (O Rosal)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 4 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de corta para cambio de uso de solo forestal de varias parcelas no Monte Veciñal en Man Común Serra de Meda Vences, no concello de Monterrei (Ourense) (expediente 2023/0089).

Cambio de uso.- Anuncio do 4 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas, para viñedo, no monte veciñal en man común Serra de San Salvador e Monte de Arriba, no concello de Monterrei (Ourense) (expediente 2023/0085).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Avicultura.- Resolución do 19 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral de Industria, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de febreiro do 2024 polo que se declara de interese autonómico o Proxecto de mellora e ampliación do proceso produtivo e loxístico do Centro de Procesado Avícola de Coren en Ourense.

AUGAS DE GALICIA

Aproveitamentos de auga.- Anuncio do 1 de marzo de 2024, do Servizo de Tramitación de Autorizacións e Concesións, polo que se dá publicidade ás resolucións polas que se outorgan concesións de auga.

BOP A Coruña 14 DE MARZO (53)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación fotovoltaica.- Acordo do 11/03/24 da X. T. da Coruña, IP da instalación fotovoltaica e de evacuación no concello de Oroso: Modificado (exttes.: IN408A2023/5-1 e IN408A2023/6-1). Substitúe ao núm.de envío BOP 2023/8750 publicado 08/11/23 no BOP nº: 213.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Modificación da ordenanza.- Modificación puntual da Ordenanza xeral de subvencións e transferencias da Deputación Provincial da Coruña.

ARANGA

Natalidade.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Municipal de Fomento da Natalidade no concello de Aranga.

BOP Lugo 14 DE MARZO (62)

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Terras.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se acuerda la enajenación en subasta pública de fincas patrimoniales en la provincia de Lugo mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias