NORMATIVA DO DÍA 18 DE MARZO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 18 DE MARZO

DICTÁMENES

Dictamen.- del Comité Europeo de las Regiones sobre «El Pacto Verde Europeo y la salud».

Dictamen.- del Comité Europeo de las Regiones «Hacia un enfoque político integrado de la UE para apoyar la innovación de base local en favor de la transición ecológica y digital».

Dictamen.- del Comité Europeo de las Regiones sobre «La gestión de riesgos y la regulación del mercado: los instrumentos para reforzar la sostenibilidad de la agricultura europea».

BOE 18 DE MARZO (68)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Aceite.- Resolución de 12 de marzo de 2024, de la Dirección General de Alimentación, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de normas y de aportación económica obligatoria, solicitada por la Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, durante las campañas 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 y 2028/2029.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/39118. (Paradela)

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 0,201 l/s de agua procedente de un manantial situado en la Finca Mundiño, en el lugar de Vilar, parroquia de O Alto (Santalla), término municipal de O Corgo (Lugo) para usos domésticos, ganaderos y riego. A/27/32311. (Triacastela)

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/40458. (Sarria)

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/32735. (Guitiriz)

DOG 18 DE MARZO (55)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 5 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha explotación de gando vacún de leite, no lugar de Busto, parroquia de Corzón, no concello de Mazaricos (A Coruña) (expediente 2023/0095).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 11 de marzo de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación de produción fotovoltaica de enerxía eléctrica e a súa instalación de evacuación no termo municipal de Oroso (expediente IN408A 2023/5-1 e IN408A 2023/6-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 28 de febreiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ampliación de Veciñal de Salgueiro e Caldeliñas, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Salgueiro e Caldeliñas, no concello de Verín.

CMVMC.- Anuncio do 27 de febreiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 27 de febreiro de 2024, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común O Lombo e Campo da Gonza, no concello de Vilariño de Conso.

FRIGUN, S. COOP. GALEGA

Anuncio.- de disolución da cooperativa.

BOP Ourense 18 DE MARZO (55)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria do concurso para a concesión de subvencións para financiar a adquisición de equipamento para as asociacións veciñais de Ourense, correspondente ao exercicio 2024. (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias