NORMATIVA DO DÍA 11 DE ABRIL DE 2024

Índice de prezos para a actualización das rendas dos arrendamentos rústicos.

BOE 11 DE ABRIL (89)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Arrendamientos rústicos.- Resolución de 3 de abril de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2023, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

DOG 11 DE ABRIL (71)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 13 de marzo de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o estudo de impacto ambiental (EIA) do proxecto de LAT 132 kV evacuación do parque eólico Legre nos concellos de Oza-Cesuras e Mesía (A Coruña) (expediente IN408A 2020/143).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 27 de marzo de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Comunal de Asperelo, a favor dos veciños da parroquia de San Martiño de Asperelo, concello de Rodeiro (Pontevedra).

CMVMC.- Anuncio do 27 de marzo de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Pena Maior ou Costa do Faro, a favor dos veciños do lugar de Ourín, na parroquia de San Martiño de Asperelo, do concello de Rodeiro (Pontevedra).

CMVMC.- Anuncio do 1 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común (expediente 96/76 e oito máis).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias