NORMATIVA DO DÍA 12 DE ABRIL DE 2024

Convocatoria dos premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca. Erros das axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias.

BOE 12 DE ABRIL (90)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Porcino.- Resolución de 5 de abril de 2024, de la Dirección General de Alimentación, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de normas y de aportación económica obligatoria, solicitada por la Asociación Interprofesional del Porcino de capa blanca, INTERPORC, durante las campañas 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 y 2027/2028.

DOG 12 DE ABRIL (72)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.- da Orde do 2 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias, no marco do Plan estratéxico da política agraria común de España 2023-2027, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR404A, MR404B, MR405D, MR405E, MR405F e MR405G).

Premios.- Orde do 4 de abril de 2024 pola que se convocan para o ano 2024 os premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca de Galicia.

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria.- Resolución do 5 de abril de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2024, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais (códigos de procedemento MR502B, MR502D, MR502F e MR502G). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 1 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento do monte Santalla, no concello de Begonte (expediente 10_77/2019_3DES).

CMVMC.- Anuncio do 1 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Friol, no concello de Friol (expediente 27_76/2023_3DES).

CMVMC.- Anuncio do 1 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución do recurso de reposición contra o acordo de deslindamento do monte veciñal da comunidade de Bravos, concello de Ourol (expediente 118_78/2018_3DES).

AUGAS DE GALICIA

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 9 de xaneiro de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Lousame (expediente DH.A15.97143).

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 27 de febreiro de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Frades (expediente DH.A15.98308).

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 15 de marzo de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Tordoia (expediente DH.A15.69282).

BOP A Coruña 12 DE ABRIL (72)

FRADES

Taxa.- Aprobación inicial da ordenanza fiscal. Ordenanza reguladora da taxa por prestación de servizos de dirección de obra, pola coordinación de seguridade e saúde, inspección e liquidación de obras.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria.- La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela informa de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa Pyme Innova, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

BOP Lugo 12 DE ABRIL (72)

DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA. ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA

Parques eólicos.- Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia y de la Delegación del Gobierno en Asturias por el que se somete, al trámite de Información Pública (IP),la solicitud de autorización administrativa previa (AAP) y el estudio de impacto ambiental (EsIA),de la instalación «Parque Eólico BARREIROS IV», de 49,5 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación asociada, en los términos municipales de Barreiros, Ribadeo, Trabada y A Pontenova en la provincia de Lugo, y San Tirso de Abres, Taramundi y Vegadeo en el Principado de Asturias, promovido por la mercantil «WPD-TECNORENOVA, S.L.U.». Referencia del expediente:PEol-834.

CHANTADA

Incendios.- Aprobación do Plan Municipal de Prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello de Chantada.

BOP Pontevedra 12 DE ABRIL (72)

VIGO

Convocatoria.- Bases reguladoras e convocatoria das axudas municipais á contratación 2024.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias