NORMATIVA DO DÍA 15 DE ABRIL DE 2024

Bonos Activa comercio.

BOE 15 DE ABRIL (92)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 0,011 l/s de agua procedente de la Fonte de Domez, en la parroquia de Romaríz (San Xoan), término municipal de Abadín (Lugo) y con destino a uso ganadero.

Solicitud de corta.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de autorización para la corta de 50 árboles (robles, sauces, abedules y castaños), 4 sauces con riesgo de caída, 4 árboles (sauces y abedules) secos y poda de los restantes árboles de la parcela, en la margen izquierda del Rego de Buriz, parcela 737-polígono 70 de la parroquia de O Buriz (San Pedro) del T.M. de Guitiriz (Lugo).

DOG 15 DE ABRIL (74)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Convocatoria.- Orde do 5 de marzo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, se convocan para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos comercios (código de procedemento CO301B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorizacións ambientais integradas.- Anuncio do 3 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a resolucións de modificación de autorizacións ambientais integradas e a correccións de erros.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Extracto da Resolución do 22 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se arquiva o expediente do parque eólico Acevedo e se cancela a garantía económica depositada por Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo, S.L.U. para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de distribución (expediente IN408A 2018/029). (Ribadeo)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 1 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se lles comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos á revisión do esbozo do expediente 17/73 e dez máis.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias