NORMATIVA DO DÍA 17 DE ABRIL DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 17 DE ABRIL (94)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 10 de abril de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, para la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en el ejercicio presupuestario 2024.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 0,32 l/s de agua procedente de una poza en el lugar de A Conchada, en Moreiras, término municipal de Toén (Ourense), con destino al riego. A/32/08617/E.

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/27701. (Guntín)

DOG 17 DE ABRIL (76)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Fundación.- Orde do 27 de marzo de 2024 pola que se clasifica como mixta a Fundación Irmandade Terra de Montes.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 4 de marzo de 2024, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e a aprobación do proxecto de execución da infraestrutura gasista para inxección de biometano, producido por Cooperativas Ourensanas, S.C.G., á rede de distribución existente RAA-I022.4, no concello de Ourense, promovido por Nedgia, S.A. (expediente IN627A 2023/01-3).

Parques eólicos.- Acordo do 18 de marzo de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, con necesidade de urxente ocupación, do parque eólico Vacaloura, nos concellos de Monterroso e Portomarín (expediente IN408A 2017/28).

Instalación eléctrica.- Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións de conexión de Beariz 400 kV-eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo (Ourense) e promovido por Adelanta Corporación, S.A. (expediente IN408A 2020/175). (Extracto)

Instalación eléctrica.- Resolución do 22 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 14 de marzo de 2024, polo que se outorga a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, así como a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, da infraestrutura de transporte de enerxía eléctrica denominada LAT 132 kV colectora da SE Serra do Faro-SE Valdepereira, nos municipios de San Cristovo de Cea, Piñor e O Irixo (Ourense) e Dozón (Pontevedra), promovida por Serra do Faro, S.L. (expediente IN408A 2021/15). (Extracto)

Instalación eléctrica.- Resolución do 27 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 7 de marzo de 2024, polo que se declaran a utilidade pública, en concreto, e a compatibilidade co aproveitamento forestal sobre as comunidades de montes veciñais en man común afectadas CMVMC Surribas e CMVMC A Ermida, e co aproveitamento do dereito mineiro Aguas do Paraño, S.L., das instalacións de conexión de Beariz 400 kV eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo (Ourense), e promovido por Adelanta Corporación, S.A. (expediente IN408A 2020/175).

Parques eólicos.- Extracto da Resolución do 3 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se arquiva o expediente do parque eólico Mistral e se cancela a garantía económica depositada por PE Mistral 4W, S.L. para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de transporte (expediente IN408A 2021/029). (Baltar)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de uso.- Anuncio do 4 de abril de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 8 de marzo de 2024 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Lebruxo, no termo municipal de Baralla (Lugo).

Cambio de uso.- Anuncio do 4 de abril de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 1 de abril de 2024 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola de varias parcelas nas parroquias de Piñeiras e Francos, no termo municipal de Guntín (Lugo).

BOP A Coruña 17 DE ABRIL (75)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAS) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2024.

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa de subvencións dirixido ás asociacións, federacións e agrupacións de asociación de cazadores da provincia da Coruña para actividades 2024 (FO028ABIS)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria.- La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela informa de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Pyme Sostenible, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias