NORMATIVA DO DÍA 22 DE ABRIL DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 22 DE ABRIL (98)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública, de competencia de proyectos del expediente de concesión de un aprovechamiento de 90.000 l/s de agua del río Miño en los términos municipales de Chantada y Saviñao (Lugo), con destino a almacenamiento hidráulico de energía.

DOG 22 DE ABRIL (79)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Acordo do 27 de marzo de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica e o estudo de impacto ambiental do proxecto LMT Cervantes (Becerreá, As Nogais, Cervantes), nos concellos de Becerreá, As Nogais e Cervantes (expediente IN407A 2023/233-2).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 9 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común da Coruña, polo que se comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos ás revisións do esbozo aprobadas na sesión do 11 de marzo de 2024.

BOP Lugo 22 DE ABRIL (93)

ABADÍN

Natalidade.- Aprobación da Convocatoria para a concesión de subvencións en materia de axudas por nacemento ou adopción de menor – Anualidade 2024.

BOP Ourense 22 DE ABRIL (78)

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA

Terras.- Convocatoria do procedemento de alleamento en poxa pública de 60 lotes de predios propiedade da Administración xeral do Estado.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias