NORMATIVA DO DÍA 23 DE ABRIL DE 2024

Regulamento europeo relativo ás indicacións xeográficas, ETG e termos de calidade.

DOUE 23 DE ABRIL

REGLAMENTOS

Calidad alimentaria.- Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) 2019/1753, y se deroga el Reglamento (UE) n.° 1151/2012.

BOE 23 DE ABRIL (99)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Extracto.- de la Orden de 19 de abril de 2024, por la que se convoca para el año 2024 la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de Actividades Específicas de especial interés para el sector agroalimentario español.

Extracto.- de la Orden de 19 de abril de 2024, por la que se convoca para el año 2024 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Corta.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de autorización para el Plan de trabajos, año 2023, del “Proxecto de ordenación forestal Fontao, Regueira, Gorgoso e Rontello”, en ambas márgenes del Rego dos Pontellos, parcelas 38, 39, 40 y 41-polígono 239 y parcelas 2, 3 y 4-polígono 240, de las parroquias de San Xoán do Alto (San Xoán) y Vilachá de Mera (San Xillao) del T.M. de Lugo (Lugo).

DOG 23 DE ABRIL (80)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 10 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Cabeiras (concello de Arbo) e San Cibrán de Ribarteme (concello das Neves), ao respecto da estrema común dos seus montes (expediente DC22019).

CMVMC.- Anuncio do 10 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre as comunidades de montes veciñais en man común de Baredo e Santa María de Fóra (concello de Baiona), respecto da estrema común dos seus montes (expediente DC22084).

CMVMC.- Anuncio do 10 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común da Coruña, polo que se lles comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias