NORMATIVA DO DÍA 25 DE ABRIL DE 2024

Axudas á transformación dixital das PEMES.

DOUE 25 DE ABRIL

COMISIÓN EUROPEA

Apicultura ecológica.- Comunicación de la Comisión — Preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas de la UE en materia de apicultura ecológica.

BOE 25 DE ABRIL (101)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Parques eólicos.- Resolución de 15 de abril de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desestima la solicitud de Greenalia Wind Power Brisa, SL, de autorización administrativa previa del parque eólico “Brisa”, de 61,6 MW de potencia instalada, y de sus infraestructuras de evacuación, en Lalín, Dozón y Rodeiro (Pontevedra).

Parques eólicos.- Resolución de 15 de abril de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desestima la solicitud de Greenalia Wind Power Céfiro, SL, de autorización administrativa previa del parque eólico “Céfiro”, de 56 MW de potencia instalada, y de sus infraestructuras de evacuación, ubicados en Lalín y Rodeiro (Pontevedra).

Parques eólicos.- Resolución de 15 de abril de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desestima la solicitud de Greenalia Wind Power Galerna, SL, de autorización administrativa previa del parque eólico “Galerna”, de 56 MW de potencia instalada, y de sus infraestructuras de evacuación, en Lalín, Dozón, Vila de Cruces y Silleda (Pontevedra) y O Irixo (Ourense).

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de información pública de procedimiento de concesión de aguas. (A Fonsagrada)

DOG 25 DE ABRIL (81)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 18 de abril de 2024 pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas á transformación dixital das pemes para o ano 2024, susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG300C). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Información pública.- Anuncio do 10 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, polo que se somete a información pública a ampliación dunha explotación de porcino con capacidade para 2.499 porcos de ceba no lugar de Lobeiro, parroquia de Maceda, concello de Melide (expediente MR2024/002).

CMVMC.- Anuncio do 12 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Dornelas (Mos) e propietarios particulares, ao respecto da estrema común dos seus montes (expediente DP20001).

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 12 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Soutolongo, no concello de Lalín (Pontevedra) (expediente 2023/0020).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Acordo do 7 de marzo de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o estudo de impacto ambiental do proxecto de execución LAT 220 kV SET PE Chao do Marco-SE Belesar (REE) e SEC Soilán nos concellos de Becerreá, Baralla, Láncara, Sarria, Paradela, O Saviñao e Chantada (Lugo) (expediente IN408A 2020/163).

Instalación eléctrica.- Resolución do 9 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de abril de 2024 polo que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos dereitos mineiros e aproveitamentos forestais, da infraestrutura de distribución de enerxía eléctrica correspondente á LAT 132 kV DC SE Ludrio-SE San Cibrao e modificación da entrada na SE Ludrio da LAT 132 kV SC SE Ludrio-SE Meira, nos concellos de Castro de Rei, Pol e Lugo, que promove Begasa (expediente 2019/25 AT). (Extracto)

BOP A Coruña 25 DE ABRIL (81)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDA XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

Caza.- Anuncio polo que se lle da publicidade ao expediente de segregación das 801,82 ha do monte veciñal en man común “Barbanza, Enxa, Xián, Dordo, Costa de Abaixo e Sobrado” situadas no tecor “Porto do Son” (C-10.102), do concello de Porto do Son.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Ampliación de prazo.- Ampliación de plazo – Convocatoria programa PYME Global 2024 – misión comercial plurisectorial Países Bajos 26 de mayo – 1 de junio.

BOP Lugo 25 DE ABRIL (96)

CASTROVERDE

Reestruturación parcelaria.- Convocatoria das persoas titulares de dereito de propiedade ou de uso e desfrute de carácter agrario de terras afectadas e titulares de explotacións agrarias con terras afectadas polo proceso de reestructuación da zona de Riomol (Castroverde)

BOP Ourense 25 DE ABRIL (81)

GRUPO DESENVOLVEMENTO RURAL LIMIA-ARNOIA

Arrendamento de parcelas.- Bases reguladoras para o arrendamento, por parte do GDR Limia Arnoia, das parcelas da Finca de Antela, propiedade da Deputación Provincial de Ourense.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias