NORMATIVA DO DÍA 14 DE MAIO DE 2024

Axudas para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros. Axudas para a posta en marcha de casas niño.

DOUE 14 DE MAIO

COMISIÓN EUROPEA

IGP Carne de Ávila.- Publicación de una modificación normal aprobada del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida del sector de los productos agrícolas y alimenticios, tal como se contempla en el artículo 6 ter, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) n.o 664/2014 de la Comisión.

DOG 14 DE MAIO (93)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 26 de abril de 2024 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2024, 2025, 2026 e 2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 30 de abril de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento MR670D). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 17 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se ordena a publicación no Diario Oficial de Galicia do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de abril de 2024, polo que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción, se declara a utilidade pública, en concreto, da infraestrutura de distribución de enerxía eléctrica correspondente á modificación por soterramento no tramo final da LAT 132 kV O Irixo-Lalín, e se aproba definitivamente a modificación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal desta LAT, que discorre polos concellos do Irixo (Ourense) e Dozón e Lalín (Pontevedra), e promove UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2007/169-3 AT). (Extracto)

BOP Ourense 14 DE MAIO (93)

ADIF ALTA VELOCIDADE

Exposición pública.- Exposición pública da declaración da necesidade de ocupación do Proyecto Modificado n.º1 del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK. 036+524 Y 046+229 del tramo Monforte – Ourense de la Línea 810. (Coles e Ourense)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias