NORMATIVA DO DÍA 21 DE MAIO DE 2024

Cambios na Dirección xeral de Desenvolvemento Rural e en AGADER.

BOE 21 DE MAIO (123)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Registro Civil. Gestión informatizada.- Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Vilagarcía de Arousa, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Registro Civil. Gestión informatizada.- Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Bande, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Registro Civil. Gestión informatizada.- Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Becerreá, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Registro Civil. Gestión informatizada.- Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Cangas, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Dog 21 DE MAIO (97)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cesamento.- Decreto 131/2024, do 20 de maio, polo que se dispón que cese Inés Santé Rivera como directora xeral de Desenvolvemento Rural.

Nomeamento.- Decreto 132/2024, do 20 de maio, polo que se nomea directora xeral de Desenvolvemento Rural e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a Mª Paz Rodríguez Rivera.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Parques eólicos.- Acordo do 13 de maio de 2024, da Dirección Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e o estudo de impacto ambiental (EIA) do proxecto do parque eólico Coriscada (renovación tecnolóxica), nos concellos de Mañón e Ortigueira (A Coruña) (expediente IN408A 2023/064).

Parques eólicos.- Extracto do 30 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas, polo que se publica a Resolución do 21 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se arquiva o expediente do parque eólico Borreiro (IN408A/2019/063) e se cancela a garantía económica depositada por Naturgy Renovables, S.L.U. para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de transporte. (Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade)

BOP Lugo 21 DE MAIO (116)

CHANTADA

Solo.- Modificación puntual do PXOU para a delimitación dos núcleos rurais de a portada e Santo Estevo.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias