NORMATIVA DO DÍA 30 DE MAIO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 30 DE MAIO (131)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Convenio.- Resolución de 23 de mayo de 2024, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Beade.

Convenio.- Resolución de 23 de mayo de 2024, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vilardevós.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/510/2024, de 27 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Convenios.- Resolución de 22 de mayo de 2024, de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Vigo, para la realización del Programa Campus Rural de prácticas universitarias en el medio rural.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Corta.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de autorización para la corta de 5 chopos en dominio público hidráulico, y 3 chopos en zona de servidumbre del río Galir y 62 chopos en zona de policía del río Galir y un afluente suyo, en el término municipal de Rubiá (Ourense).

DOG 30 DE MAIO (104)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 14 de maio de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas para o control de rendemento leiteiro ás entidades oficialmente recoñecidas para a realización do control leiteiro en Galicia, e se convocan para o ano 2024.

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concesións.- Resolución do 22 de maio de 2024 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 11 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de proxectos innovadores dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da política agraria común (PEPAC) 2023-2027, e se convocan para o ano 2023.

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Esgotamento do crédito.- Resolución do 22 de maio de 2024 pola que se dá publicidade ao esgotamento de crédito da convocatoria efectuada pola Resolución do 28 de novembro de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas, xestionadas por este instituto, e se establece a súa convocatoria para o ano 2024, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402A). (O prazo comezou o 16 de xaneiro e o crédito esgotouse ese día ás 9.44.05 horas)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio de uso.- Anuncio do 16 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola, para viñedo, de varias parcelas na parroquia de Santa María de Mones, no concello de Petín (Ourense) (expediente 2023/0128).

Solo.- Anuncio do 20 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, polo que se dá publicidade á declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Betanzos (expediente 2019AAE2327).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 26 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de marzo de 2024, polo que se outorga a declaración de utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos dereitos mineiros e aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Orballeira, sito nos concellos da Rúa, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) e Quiroga (Lugo), promovido por Sinagra Investments, S.L. (expediente IN408A 2020/006).

BOP Ourense 30 DE MAIO (104)

CENLLE

Incendios.- Aprobación definitiva da Ordenanza municipal de prevención de incendios, distancias das plantacións e limpeza de parcelas urbanas.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias