NORMATIVA DO DÍA 6 DE XUÑO DE 2024

Bono remuda para o fomento da remuda xeracional de negocios.

BOE 6 DE XUÑO (137)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/36/04055 Novación del expediente y modificación de características. Cambio de titularidad. (Ponteareas)

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/36/13424. (A Cañiza)

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/32/25755. (Xinzo de Limia)

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/36/13425. (A Cañiza)

MINISTERIO DE IGUALDAD

Extracto.- de la Resolución de 2 de junio de 2024 de la Dirección del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal 2024.

DOG 6 DE XUÑO (109)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Nomeamento.- Orde do 3 de xuño de 2024 pola que se nomea directora territorial na provincia de Ourense a María José Fernández Laso.

Nomeamento.- Orde do 3 de xuño de 2024 pola que se nomea directora territorial na provincia da Coruña a María Pilar Arias Graña.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 27 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, convocadas pola Resolución do 9 de febreiro de 2024, cofinanciadas parcialmente pola Unión Europea no marco do programa operativo FSE+ Galicia 2021-2027 (códigos de procedemento SI427A e SI436B).

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Convocatoria.- Orde do 23 de maio de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2024 as axudas do Bono remuda para o fomento da remuda xeracional de negocios (código de procedemento TR353D). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Parques eólicos.- Resolución do 27 de maio de 2024, da Dirección Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción das instalacións do parque eólico Castrove, sito nos concellos de Meis, Barro, Pontevedra e Poio, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/094).

QUESERÍA LA VACA FA, S. COOP. GALEGA

Anuncio.- de disolución da cooperativa. (Cuntis)

BOP Lugo 6 DE XUÑO (130)

CHANTADA

Incendios.- Aprobación definitiva do Plan municipal de defensa contra incendios forestais.

BOP Pontevedra 6 DE XUÑO (110)

LALÍN

Natalidade.- Extracto das bases reguladoras e da convocatoria das axudas directas en especie para o fomento e o apoio á natalidade.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias