NORMATIVA DO DÍA 7 DE XUÑO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 7 DE XUÑO

DECISIONES

FEAGA – FEADER.- Decisión de Ejecución (UE) 2024/1600 de la Comisión, de 5 de junio de 2024, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).(España -79M€ en medidas de 2011 a 2022)

BOE 7 DE XUÑO (138)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA

Ampliación do prazo.- Resolución de 5 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de junio de 2024, por el que se modifican los términos y condiciones de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. (Ata o 01.12.24 para os sectores de agricultura, pesca e acuicultura)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA

Convenio.- Resolución de 31 de mayo de 2024, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con el Instituto Gallego de Estadística, sobre cooperación estadística e intercambio de información.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Resolución de 29 de mayo de 2024, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se establece la tramitación automatizada de las resoluciones y otros actos administrativos relativos a la regularización anual de la cotización correspondiente a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

DOG 7 DE XUÑO (110)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 24 de maio de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE, co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística e/ou a marca S de Sustentabilidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española e a Sustentabilidade (ICTES), e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TU970A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio de uso.- Anuncio do 24 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de corta de masa forestal para cambio de funcionalidade en varias parcelas na parroquia de Muradelle, no concello de Chantada (Lugo) (expediente 2023/0104).

AUGAS DE GALICIA

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 14 de maio de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Brión (expediente DH.A15.01409).

BOP A Coruña 7 DE XUÑO (110)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Instalacións eléctricas.- Acordo do 3/6/2024, da Dirección Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública unha solicitude de autorización para a transmisión de instalacións eléctricas. Expte IN407A 2024-080-1. (Vimianzo e Muxía)

A CAPELA

Incendios.- Resolución de Alcaldía núm. 2024-0220 de data 05/06/2024 do Concello da Capela pola que se aproba inicialmente expediente de aprobación do Plan Municipal de prevención de incendios.

BOP Ourense 7 DE XUÑO (110)

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA

Instalacións eléctricas.- Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra, polo que se convoca para o levantamento de actas previas á ocupación e actas de ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución da liña aérea de transporte de enerxía eléctrica a 400kv, dobre circuíto, Beariz–Fontefría, nas provincias de Ourense e Pontevedra. (Avión, Covelo, Boborás e A Cañiza)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias