NORMATIVA DO DÍA 11 DE XUÑO DE 2024

Axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas de especial interese agrario.

BOE 11 DE XUÑO (141)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenio.- Resolución de 4 de junio de 2024, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de Normalización, para el fomento de la normalización en maquinaria agrícola y productos fertilizantes.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/30333. (Triacastela)

Corta.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de autorización para la corta de 150 castaños, en la margen derecha del Rego de Laxoso, parcela 951-polígono 25 de la parroquia de San Simón da Costa (San Simón) del T.M. de Vilalba (Lugo).

DOG 11 DE XUÑO (112)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Convocatoria.- Orde do 28 de maio de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR332A). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convenios.- Resolución do 3 de xuño de 2024, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2024.

Encargas.- Resolución do 3 de xuño de 2024 pola que se dá publicidade de varias encargas realizadas ao medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) e á súa filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec).

Encargas.- Resolución do 3 de xuño de 2024 pola que se dá publicidade de varias encargas realizadas ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 29 de maio de 2024 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas de especial interese agrario, en réxime de concorrencia non competitiva, e se anuncia a convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento MR709B). (Extracto) (Para permutas realizadas do 01.01.2023 ata o 15.11.24. Solicitude ata o 15.11.24)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Parques eólicos.- Extracto do 27 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas, polo que se publica a Resolución do 26 de maio de 2024 pola que se arquiva o expediente do parque eólico Graxón e se cancela unha garantía económica depositada por Greenalia Wind Power, S.L.U. para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de transporte (expediente IN408A/2018/020). (A Pastoriza)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de uso.- Anuncio do 27 de maio de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 29 de abril de 2024 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Maceda do concello de Palas de Rei (Lugo).

AUGAS DE GALICIA

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 12 de febreiro de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Sur, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Caldas de Reis (expediente DH.A36.89900).

BOP Lugo 11 DE XUÑO (134)

PANTÓN

Incendios.- Aprobación inicial do Plan municipal de prevención contra os incendios forestais.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias