NORMATIVA DO DÍA 12 DE XUÑO DE 2024

Extracto da modificación do Programa Kit Digital.

BOE 12 DE XUÑO (142)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre Actividades Económicas.- Resolución de 31 de mayo de 2024, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2024 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. (Del 16 de septiembre al 20 de noviembre)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 0,015 l/s de agua procedente de un pozo situado en la finca Chousa Batalla en el lugar de Esperante, parroquia Esperante (Santalla) del término municipal de Lugo con destino a usos domésticos y ganaderos. A/27/44706.

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 1,38 l/s de agua procedente de un pozo sito en la parcela 481 del polígono 332, en la parroquia de Labrada (San Pedro) del término municipal de Abadín (Lugo) para usos ganaderos. A/27/45323.

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 1,138 l/s de agua procedente de tres pozos en el lugar y parroquia de Ramelle (Santa María), término municipal de Friol (Lugo) con destino a usos ganaderos. A/27/39117.

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de agua procedente de un pozo sito en el lugar de O Parañel, arroquia de San Martiño de Corvelle (San Martiño), en el término municipal de A Pastoriza (Lugo) para usos ganaderos y riego. A/27/40198.

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Extracto.- de la Resolución de 10 de junio de 2024 de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). (A partir do 14.06.24 ás 11h)

DOG 12 DE XUÑO (113)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Levantamento de actas.- Acordo do 27 de maio de 2024, da Dirección Territorial da Coruña, polo que se ordena retrotraer a tramitación do expediente IN407A 2010/268-1 ao momento de notificación ás persoas interesadas do levantamento da acta previa, constitución do depósito previo e notificación do acto de ocupación e requirimento da folla de valoración no predio 203 de Rois.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ordenación forestal.- Resolución do 29 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade da resolución do expediente con código PO-00022014A(1.1), titulado Proxecto de ordenación forestal Montouto, concello de Quiroga, provincia de Lugo, en cumprimento do artigo 42 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

CMVMC.- Anuncio do 28 de maio de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 27 de maio de 2024 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Valgrande, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Meda, no concello da Veiga.

CMVMC.- Anuncio do 28 de maio de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 27 de maio de 2024 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Biduedo e Serra do Eixo, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Riomao, no concello da Veiga.

CMVMC.- Anuncio do 28 de maio de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 27 de maio de 2024 relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes do monte veciñal en man común Val do Dorno, Montemiau, Costa dos Marcos, Costa do Muíño Novo e Outeiro de Almorzo, e os de Xestosa e Pena de Cabras, A Costa, Xenestévez, O Igrexario, Costa do Ribeiro, A Costa do Porto da Vila 1 e A Costa do Porto da Vila 2, no concello de Toén.

CMVMC.- Anuncio do 28 de maio de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 22 de maio de 2024 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común da Xironda, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Xironda, no concello de Cualedro.

CMVMC.- Anuncio do 28 de maio de 2024, do Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica a iniciación dun expediente para a posible clasificación do monte de San Vitorio, no concello do Saviñao (expediente 3/2023).

CMVMC.- Anuncio do 29 de maio de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 28 de maio de 2024 relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes do monte veciñal en man común Val do Dorno, Montemiau, Costa dos Marcos, Costa do Muíño Novo e Outeiro de Almorzo, e os do monte A Fenteira, no concello de Toén.

CMVMC.- Anuncio do 29 de maio de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 28 de maio de 2024 relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Val do Dorno, Montemiau, Costa dos Marcos, Costa do Muíño Novo e Outeiro de Almorzo, e os de Agrela e A Fenteira, no concello de Toén.

CMVMC.- Anuncio do 29 de maio de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 28 de maio de 2024 relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Coto de Trellerma e mais o de Acevedo, Porriño, Conchada, Bidueiros e Feal, no concello de Toén.

AUGAS DE GALICIA

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 7 de maio de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello da Estrada (expediente DH.A36.97216).

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 20 de maio de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Sur, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Vilaboa que supón a extinción da DH.A36.11604 (expediente DH.A36.88473).

BOP A Coruña 12 DE XUÑO (113)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 2024/24629 do 11 de xuño de 2024 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ás axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas (PEL-AUTÓNOMOS/AS 2024)

BOP Ourense 12 DE XUÑO (113)

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Convenio colectivo.- das industrias vitivinícolas, alcoholeiras e sidreiras da provincia de Ourense.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias