NORMATIVA DO DÍA 14 DE XUÑO DE 2024

Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas. Modificación dos modelos do imposto de transmisións patrimoniais e AXD.

DOUE 14 DE XUÑO

DECISIONES

FEAGA e FEADER.- Decisión de Ejecución (UE) 2024/1690 de la Comisión, de 12 de junio de 2024, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

DOG 14 DE XUÑO (115)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Impostos.- Resolución do 31 de maio de 2024 pola que se modifican os anexos II, III, IV e VI da Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria.

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 5 de xuño de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas, incluídas no Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, con carácter plurianual (código de procedemento TU986B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 28 de maio de 2024, da Dirección Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslinde con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chaín, do concello de Gondomar.

BOP A Coruña 14 DE XUÑO (115)

MESÍA

Forestal.- Aprobación inicial ordenanza reguladora da protección de camiños e vías rurais, con motivo da execución de talas, depósito, carga e transporte de madeira do concello de Mesía.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias