NORMATIVA DO DÍA 18 DE XUÑO DE 2024

Concesión das axudas ás explotacións gandeiras pertencentes á IXP Ternera Gallega.

BOE 18 DE XUÑO (147)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Parques eólicos.- Resolución de 28 de mayo de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desestima la solicitud de Green Capital Development 130, SLU, de autorización administrativa previa, de la instalación eólica Eco, de 72 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, en las provincias de León y Lugo. (Cervantes)

Parques eólicos.- Resolución de 28 de mayo de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desestima la solicitud de Green Capital Development 133, SLU, de autorización administrativa previa, de la instalación eólica Ralea, de 138 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, en las provincias de León y Lugo. (Pedrafita do Folgoso do Courel)

Parques eólicos.- Resolución de 28 de mayo de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desestima la solicitud de Green Capital Development 134, SLU, de autorización administrativa previa de la instalación eólica Umbrío, de 114 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, en las provincias de León y Lugo. (Pedrafita do Folgoso do Courel)

V. ANUNCIOS

COMUNIDAD DE REGANTES DA CAL (O ROSAL)

Anuncio.- de la Comunidad de Regantes da Cal sobre convocatoria de Junta.

DOG 18 DE XUÑO (117)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 28 de maio de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás explotacións gandeiras pertencentes á indicación xeográfica protexida Ternera Gallega e se convocan para o ano 2024.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Instalacións eléctricas.- Resolución do 30 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas, pola que se ordena a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de maio de 2024 polo que se outorga a autorización administrativa previa e de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das instalacións de transporte secundario de enerxía eléctrica correspondentes á LAT 220 kV Pazos-Fontefría e á entrada/saída en Fontefría da LAT 220 kV Pazos-Suído, nos termos municipais de Covelo e Pazos de Borbén (Pontevedra), e que promove Red Eléctrica de España, S.A.U. (expediente IN407A 2013/113-4). (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias