NORMATIVA DO DÍA 19 DE XUÑO DE 2024

Modificación da condicionalidad da PAC. Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo . Ampliación do prazo de execución e xustificación das subvencións para a prevención de incendios.

BOE 19 DE XUÑO (148)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PAC.- Real Decreto 567/2024, de 18 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 0,265 l/s de agua procedente de la Fonte do Zarra en el paraje de Pena e Cruz de Aguieira, parroquia de Goian (San Miguel), término municipal de Sarria (Lugo) para usos ganaderos y abastecimiento del núcleo de Tremeado, en San Fiz de Vilapedre (San Fiz). A/27/38398.

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 0,468 l/s de agua procedente del manantial Lamela y Toxedo y de un pozo, en Rubiais, parroquia de Zanfoga (San Martiño), término municipal de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), con destino a abastecimiento de población y usos ganaderos. A/27/36610.

DOG 19 DE XUÑO (118)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 7 de xuño de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co Instrumento de Recuperación da Unión Europea (EURI) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento MR351A). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 7 de xuño de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas destinadas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou a construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando vivo, e se convocan para o ano 2024, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento MR406B). (Extracto)

Ampliación do prazo de execución e xustificación.- Orde do 12 de xuño de 2024 pola que se modifica a Orde do 10 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR651A e MR651B). (Ata o 31 de outubro)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Autorizacións ambientais integradas.- Anuncio do 5 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, polo que se dá publicidade a resolucións de modificación de autorizacións ambientais integradas e a correccións de erros. (Explotación porcina en Xinzo, matadoiro Frigolouro no Porriño, explotación porcina en Abegondo, matadoiro Coren en Ourense e Granja Campomayor en Palas)

Emisións.- Anuncio do 6 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, polo que se someten a información pública as solicitudes de exclusión do réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro de instalacións de pequeno tamaño para o período 2026-2030. (Industrias Lácteas de Nadela, S.L.U.)

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 6 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto planta de elaboración de produtos lácteos no parque empresarial A Madanela, no concello de Melide (A Coruña) (expediente 2024/0101). (Dairylac, S.L.)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións eléctricas.- Resolución do 12 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, para a infraestrutura de distribución de enerxía eléctrica correspondente á modificación da LAT 132 kV San Cristovo-Trives no treito comprendido entre os apoios número 17 e 25, no termo municipal da Pobra de Trives (Ourense), que promove I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (expediente IN407A 2023/121-3).

BOP Lugo 19 DE XUÑO (141)

PEDRAFITA DO CEBREIRO

Forestal.- Aprobación provisional da ordenanza fiscal reguladora da taxa do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais e polas canteiras.

Forestal.- Aprobación inicial da ordenanza xeral do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais e polas canteiras.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias