NORMATIVA DO DÍA 20 DE XUÑO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 20 DE XUÑO (149)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.- Resolución de 17 de junio de 2024, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, por la que se modifican los anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. (Inclúense Girona e Barcelona na zona restrinxida fronte ao serotipo 8 e a Comunidade Autónoma de Aragón na zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 8)

DOG 20 DE XUÑO (119)

VI. ANUNCIOS

AUGAS DE GALICIA

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 28 de maio de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Silleda (expediente DH.A36.91005).

BOP A Coruña 20 DE XUÑO (119)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Corrección de erros.- do anuncio número 2024/4161, publicado no BOP número 114 do xoves 13 de xuño de 2024. Resolución da Presidencia número 2024/24715 de data 11/06/2024 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028A/2024. Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas ,federacións e agrupacións de entidades agrarias, labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2024 (FO028A)

CABANA DE BERGANTIÑOS

Forestal.- Aprobación provisional da modificación da ordenanza non fiscal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas en relación cas operacións de saca de madeira.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Incendios.- Anuncio Concello de Santiago de Compostela Plan municipal de prevención contra os incendios forestais.

BOP Lugo 20 DE XUÑO (142)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Expropiación.- Levantamento das actas previas á ocupación do expediente de Antas de Ulla: acondicionamento do acceso ao parque central de Galicia.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias